Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца July 20191 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.0°C
Усреднена влажност 24%
Усреднена точка на оросяване -4.6°C
Усреднена атм. налягане 1019.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.1 m/s
Усреднена посока навятъра 360° (N)
Месечни валежи 12.0 mm
Годишни Валежи 84.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 12.0 mm на 01 в 17:00
Max. температура 16.0°C на 01 в 00:00
Min. температура 16.0°C на 01 в 00:00
Max. влажност 24% на 01 в 00:00
Min. влажност 24% на 01 в 00:00
Max. атм. налягане 1019.6 hPa на 01 в 00:00
Min. атм. налягане 1019.6 hPa на 01 в 00:00
Max скорост на вятъра 2.1 m/s на 01 в 00:00
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 0-0°(N) на 01 в 00:00
Max индекс на топлината 16.0°C на 01 в 00:00
24 Hour Graph of this day is not available (20190701.gif)2 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.0°C
Усреднена влажност 24%
Усреднена точка на оросяване -4.6°C
Усреднена атм. налягане 1019.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.1 m/s
Усреднена посока навятъра -0° (N)
Месечни валежи 12.0 mm
Годишни Валежи 84.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 16.0°C на 02 в 23:59
Min. температура 16.0°C на 02 в 23:59
Max. влажност 24% на 02 в 23:59
Min. влажност 24% на 02 в 23:59
Max. атм. налягане 1019.6 hPa на 02 в 23:59
Min. атм. налягане 1019.6 hPa на 02 в 23:59
Max скорост на вятъра 2.1 m/s на 02 в 23:59
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 0-0°(N) на 02 в 23:59
Max индекс на топлината 16.0°C на 02 в 23:59
24 Hour Graph of this day is not available (20190702.gif)12 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.3°C
Усреднена влажност 45%
Усреднена точка на оросяване 9.6°C
Усреднена атм. налягане 1000.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.5 m/s
Усреднена посока навятъра 273° (W)
Месечни валежи 12.6 mm
Годишни Валежи 84.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 30.8°C на 12 в 17:47
Min. температура 15.0°C на 12 в 23:29
Max. влажност 84% на 12 в 23:59
Min. влажност 11% на 12 в 13:02
Max. атм. налягане 1001.7 hPa на 12 в 23:13
Min. атм. налягане 999.9 hPa на 12 в 17:40
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 12 в 15:46
Maxскорост на поривите 4.6 m/s от 337°(NNW) на 12 в 17:51
Max индекс на топлината 29.6°C на 12 в 17:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.7°C
Усреднена влажност 59%
Усреднена точка на оросяване 10.6°C
Усреднена атм. налягане 1000.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.5 m/s
Усреднена посока навятъра 219° (SW)
Месечни валежи 12.6 mm
Годишни Валежи 84.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 28.5°C на 13 в 14:05
Min. температура 14.1°C на 13 в 05:28
Max. влажност 92% на 13 в 05:50
Min. влажност 10% на 13 в 09:08
Max. атм. налягане 1002.0 hPa на 13 в 09:10
Min. атм. налягане 998.2 hPa на 13 в 17:36
Max скорост на вятъра 25.7 m/s на 13 в 09:08
Maxскорост на поривите 25.7 m/s от 225°(SW) на 13 в 09:09
Max индекс на топлината 27.7°C на 13 в 14:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.0°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 13.9°C
Усреднена атм. налягане 996.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.7 m/s
Усреднена посока навятъра 142° (SE)
Месечни валежи 15.0 mm
Годишни Валежи 87.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 14 в 17:41
Max. температура 19.7°C на 14 в 12:17
Min. температура 13.4°C на 14 в 23:59
Max. влажност 98% на 14 в 23:57
Min. влажност 10% на 14 в 08:10
Max. атм. налягане 998.8 hPa на 14 в 00:01
Min. атм. налягане 996.0 hPa на 14 в 13:25
Max скорост на вятъра 25.7 m/s на 14 в 08:10
Maxскорост на поривите 25.7 m/s от 00°(N) на 14 в 23:59
Max индекс на топлината 19.7°C на 14 в 12:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.7°C
Усреднена влажност 43%
Усреднена точка на оросяване 3.3°C
Усреднена атм. налягане 998.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 311° (NW)
Месечни валежи 15.9 mm
Годишни Валежи 87.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 15 в 17:51
Max. температура 28.1°C на 15 в 17:14
Min. температура 12.7°C на 15 в 06:28
Max. влажност 97% на 15 в 08:14
Min. влажност 10% на 15 в 08:12
Max. атм. налягане 1000.5 hPa на 15 в 23:58
Min. атм. налягане 997.2 hPa на 15 в 05:04
Max скорост на вятъра 25.7 m/s на 14 в 00:14
Maxскорост на поривите 25.7 m/s от 00°(N) на 15 в 00:16
Max индекс на топлината 27.5°C на 15 в 17:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.5°C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 12.7°C
Усреднена атм. налягане 999.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.3 m/s
Усреднена посока навятъра 333° (NNW)
Месечни валежи 15.9 mm
Годишни Валежи 87.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 28.3°C на 16 в 15:51
Min. температура 11.4°C на 16 в 06:22
Max. влажност 97% на 16 в 05:52
Min. влажност 10% на 16 в 06:42
Max. атм. налягане 1000.6 hPa на 16 в 00:04
Min. атм. налягане 997.8 hPa на 16 в 17:59
Max скорост на вятъра 25.7 m/s на 16 в 06:18
Maxскорост на поривите 25.7 m/s от 270°(W) на 16 в 06:19
Max индекс на топлината 27.8°C на 16 в 15:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.8°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване 12.6°C
Усреднена атм. налягане 999.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.2 m/s
Усреднена посока навятъра 191° (S)
Месечни валежи 15.9 mm
Годишни Валежи 87.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 23.1°C на 17 в 23:59
Min. температура 11.2°C на 17 в 06:46
Max. влажност 98% на 17 в 05:53
Min. влажност 10% на 17 в 07:14
Max. атм. налягане 999.7 hPa на 17 в 00:39
Min. атм. налягане 998.9 hPa на 17 в 04:27
Max скорост на вятъра 25.7 m/s на 17 в 07:14
Maxскорост на поривите 25.7 m/s от 225°(SW) на 17 в 07:15
Max индекс на топлината 24.8°C на 17 в 23:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца July 2019 до днес 17
Усреднена температура 19.0°C
Усреднена влажност 53%
Усреднена точка на оросяване 7.0°C
Усреднена атм. налягане 1003.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.5 m/s
Усреднена посока навятъра 280° (W)
Месечни валежи 27.9 mm
Годишни Валежи 99.9 mm
Max. к-во дъжд за мин. 12.0 mm на 01 в 17:00
Max. температура 30.8°C на 12 в 17:47
Min. температура 11.2°C на 17 в 06:46
Max. влажност 98% на 17 в 05:53
Min. влажност 10% на 17 в 07:14
Max. атм. налягане 1019.6 hPa на 03 в 08:25
Min. атм. налягане 996.0 hPa на 14 в 13:25
Max скорост на вятъра 25.7 m/s от 225°(SW) на 17 в 07:14
Maxскорост на поривите 25.7 m/s от 225°(SW) на 17 в 07:15
Max индекс на топлината 29.6°C на 12 в 17:47
Growing degrees days :69.8GDD
Corn growing degrees days:177.8 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 01:00hrs ET :5.8 mm 0.0 W/mВ
02 00:00hrs ET :5.3 mm 0.0 W/mВ
03 01:18hrs ET :5.0 mm 0.0 W/mВ
04 03:06hrs ET :7.1 mm 0.0 W/mВ
05 00:06hrs ET :1.4 mm 0.0 W/mВ
06 04:24hrs ET :5.3 mm 0.0 W/mВ
07 06:54hrs ET :5.5 mm 0.0 W/mВ
08 02:18hrs ET :1.8 mm 0.0 W/mВ
09 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/mВ
10 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/mВ
11 00:00hrs ET :0.0 mm 0.0 W/mВ
12 00:00hrs ET :0.0 mm 989.2 W/mВ
13 00:00hrs ET :0.0 mm 912.3 W/mВ
14 00:00hrs ET :0.0 mm 183.4 W/mВ
15 00:00hrs ET :0.0 mm 961.3 W/mВ
16 00:00hrs ET :0.0 mm 1007.4 W/mВ
17 00:00hrs ET :0.0 mm 323.8 W/mВ


Превалявания Общо
12.0 mm на 1
00.6 mm на 12
02.4 mm на 14
00.9 mm на 15