Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца November 20191 November Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.4°C
Усреднена влажност 0%
Усреднена точка на оросяване 50.0°C
Усреднена атм. налягане 1012.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.6 m/s
Усреднена посока навятъра 325° (NW)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 156.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 7.9°C на 01 в 16:38
Min. температура 5.7°C на 01 в 05:26
Max. влажност 0% на 01 в 00:00
Min. влажност 0% на 01 в 00:00
Max. атм. налягане 1013.8 hPa на 01 в 22:44
Min. атм. налягане 1010.9 hPa на 01 в 04:01
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 01 в 11:15
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 334°(NNW) на 01 в 09:34
Max индекс на топлината 7.9°C на 01 в 16:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 November Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.7°C
Усреднена влажност 0%
Усреднена точка на оросяване 50.0°C
Усреднена атм. налягане 1010.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.7 m/s
Усреднена посока навятъра 184° (S)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 156.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 16.5°C на 02 в 14:17
Min. температура 3.4°C на 02 в 22:21
Max. влажност 0% на 02 в 23:59
Min. влажност 0% на 02 в 23:59
Max. атм. налягане 1013.5 hPa на 02 в 00:07
Min. атм. налягане 1007.2 hPa на 02 в 23:12
Max скорост на вятъра 2.6 m/s на 02 в 14:24
Maxскорост на поривите 4.6 m/s от 146°(SSE) на 02 в 12:24
Max индекс на топлината 16.5°C на 02 в 14:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 November Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.1°C
Усреднена влажност 0%
Усреднена точка на оросяване 50.0°C
Усреднена атм. налягане 1004.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.4 m/s
Усреднена посока навятъра 177° (S)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 156.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:45
Max. температура 19.6°C на 03 в 15:59
Min. температура 1.1°C на 03 в 06:58
Max. влажност 0% на 03 в 23:45
Min. влажност 0% на 03 в 23:45
Max. атм. налягане 1007.7 hPa на 03 в 00:13
Min. атм. налягане 1002.1 hPa на 03 в 16:48
Max скорост на вятъра 25.7 m/s на 03 в 06:17
Maxскорост на поривите 25.7 m/s от 090°(E) на 03 в 06:18
Max индекс на топлината 19.6°C на 03 в 15:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 November Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.6°C
Усреднена влажност 49%
Усреднена точка на оросяване 28.4°C
Усреднена атм. налягане 999.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 5.7 m/s
Усреднена посока навятъра 177° (S)
Месечни валежи 0.3 mm
Годишни Валежи 156.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 04 в 17:55
Max. температура 21.2°C на 04 в 15:08
Min. температура 13.2°C на 04 в 00:57
Max. влажност 84% на 04 в 16:35
Min. влажност 0% на 04 в 08:33
Max. атм. налягане 1002.9 hPa на 04 в 00:06
Min. атм. налягане 996.3 hPa на 04 в 20:23
Max скорост на вятъра 7.2 m/s на 04 в 18:28
Maxскорост на поривите 11.3 m/s от 201°(SSW) на 04 в 18:29
Max индекс на топлината 23.1°C на 04 в 15:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 November Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.8°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 11.3°C
Усреднена атм. налягане 1000.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.3 m/s
Усреднена посока навятъра 194° (SSW)
Месечни валежи 0.3 mm
Годишни Валежи 156.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 24.0°C на 05 в 15:04
Min. температура 13.4°C на 05 в 06:58
Max. влажност 92% на 05 в 06:13
Min. влажност 35% на 05 в 15:47
Max. атм. налягане 1002.6 hPa на 05 в 10:51
Min. атм. налягане 997.4 hPa на 05 в 00:04
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 05 в 13:45
Maxскорост на поривите 8.2 m/s от 208°(SSW) на 05 в 16:20
Max индекс на топлината 25.3°C на 05 в 12:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 November Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.5°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 13.6°C
Усреднена атм. налягане 999.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.4 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.0 m/s
Усреднена посока навятъра 189° (S)
Месечни валежи 0.3 mm
Годишни Валежи 156.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 23.8°C на 06 в 14:04
Min. температура 14.5°C на 06 в 04:16
Max. влажност 91% на 06 в 23:22
Min. влажност 50% на 06 в 14:07
Max. атм. налягане 1000.7 hPa на 06 в 00:23
Min. атм. налягане 998.7 hPa на 06 в 14:23
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 06 в 10:04
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 265°(W) на 06 в 09:13
Max индекс на топлината 25.3°C на 06 в 14:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 November Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.3°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 14.8°C
Усреднена атм. налягане 1000.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 4.1 m/s
Усреднена посока навятъра 186° (S)
Месечни валежи 0.3 mm
Годишни Валежи 156.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 25.0°C на 07 в 13:10
Min. температура 15.8°C на 07 в 23:26
Max. влажност 95% на 07 в 02:41
Min. влажност 48% на 07 в 13:49
Max. атм. налягане 1001.5 hPa на 07 в 23:53
Min. атм. налягане 998.9 hPa на 07 в 15:15
Max скорост на вятъра 6.2 m/s на 07 в 13:59
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 116°(ESE) на 07 в 12:04
Max индекс на топлината 25.9°C на 07 в 13:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 November Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.2°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 12.7°C
Усреднена атм. налягане 1002.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.3 m/s
Усреднена посока навятъра 173° (S)
Месечни валежи 0.3 mm
Годишни Валежи 156.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 25.0°C на 08 в 14:24
Min. температура 12.9°C на 08 в 07:11
Max. влажност 97% на 08 в 07:27
Min. влажност 40% на 08 в 15:04
Max. атм. налягане 1004.3 hPa на 08 в 23:56
Min. атм. налягане 1001.0 hPa на 08 в 03:46
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 08 в 11:39
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 253°(WSW) на 08 в 11:40
Max индекс на топлината 25.7°C на 08 в 14:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 November Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.7°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 12.8°C
Усреднена атм. налягане 1005.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.7 m/s
Усреднена посока навятъра 189° (S)
Месечни валежи 0.3 mm
Годишни Валежи 156.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 23.2°C на 09 в 14:21
Min. температура 9.9°C на 09 в 23:59
Max. влажност 98% на 09 в 07:48
Min. влажност 44% на 09 в 15:11
Max. атм. налягане 1006.8 hPa на 09 в 10:26
Min. атм. налягане 1003.4 hPa на 09 в 01:15
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 09 в 13:55
Maxскорост на поривите 7.7 m/s от 210°(SSW) на 09 в 13:56
Max индекс на топлината 25.2°C на 09 в 14:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 November Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.5°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 12.5°C
Усреднена атм. налягане 1003.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 3.0 m/s
Усреднена посока навятъра 171° (S)
Месечни валежи 0.3 mm
Годишни Валежи 156.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 10 в 23:59
Max. температура 22.6°C на 10 в 14:21
Min. температура 8.5°C на 10 в 02:11
Max. влажност 98% на 10 в 07:54
Min. влажност 51% на 10 в 14:23
Max. атм. налягане 1005.1 hPa на 10 в 23:59
Min. атм. налягане 1001.3 hPa на 10 в 15:39
Max скорост на вятъра 5.1 m/s на 10 в 13:11
Maxскорост на поривите 8.7 m/s от 199°(SSW) на 10 в 12:46
Max индекс на топлината 25.0°C на 10 в 14:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 November Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.2°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 12.5°C
Усреднена атм. налягане 1007.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 160° (SSE)
Месечни валежи 0.3 mm
Годишни Валежи 156.3 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 21.4°C на 11 в 12:52
Min. температура 9.6°C на 11 в 23:45
Max. влажност 98% на 11 в 09:28
Min. влажност 60% на 11 в 12:05
Max. атм. налягане 1009.0 hPa на 11 в 09:47
Min. атм. налягане 1004.9 hPa на 11 в 00:05
Max скорост на вятъра 2.6 m/s на 11 в 09:48
Maxскорост на поривите 3.1 m/s от 134°(SE) на 11 в 09:49
Max индекс на топлината 24.4°C на 11 в 15:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца November 2019 до днес 11
Усреднена температура 15.4°C
Усреднена влажност 53%
Усреднена точка на оросяване 24.0°C
Усреднена атм. налягане 1004.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 2.8 m/s
Усреднена посока навятъра 185° (S)
Месечни валежи 5.7 mm
Годишни Валежи 161.7 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.3 mm на 04 в 17:55
Max. температура 25.0°C на 08 в 14:24
Min. температура 1.1°C на 03 в 06:58
Max. влажност 98% на 12 в 00:02
Min. влажност 0% на 04 в 08:33
Max. атм. налягане 1013.8 hPa на 01 в 22:44
Min. атм. налягане 996.3 hPa на 04 в 20:23
Max скорост на вятъра 25.7 m/s от 090°(E) на 03 в 06:17
Maxскорост на поривите 25.7 m/s от 090°(E) на 03 в 06:18
Max индекс на топлината 25.9°C на 07 в 13:07
Growing degrees days :70.0GDD
Corn growing degrees days:167.1 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 00:12hrs ET :0.4 mm 121.8 W/mВ
02 02:12hrs ET :0.9 mm 607.4 W/mВ
03 03:48hrs ET :1.8 mm 562.2 W/mВ
04 01:12hrs ET :2.7 mm 600.6 W/mВ
05 07:30hrs ET :3.1 mm 554.2 W/mВ
06 03:36hrs ET :2.5 mm 492.9 W/mВ
07 05:36hrs ET :2.7 mm 548.7 W/mВ
08 06:36hrs ET :2.1 mm 520.3 W/mВ
09 06:30hrs ET :1.8 mm 542.6 W/mВ
10 06:36hrs ET :1.8 mm 516.1 W/mВ
11 04:42hrs ET :1.2 mm 546.0 W/mВ


Превалявания Общо
00.3 mm на 4