Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца July 20201 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.7°C
Усреднена влажност 57%
Усреднена точка на оросяване 14.9°C
Усреднена атм. налягане 1001.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 327° (NNW)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 353.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 01 в 00:00
Max. температура 34.6°C на 01 в 15:45
Min. температура 15.0°C на 01 в 06:12
Max. влажност 94% на 01 в 06:29
Min. влажност 23% на 01 в 14:53
Max. атм. налягане 1002.9 hPa на 01 в 11:56
Min. атм. налягане 1000.9 hPa на 01 в 18:20
Max скорост на вятъра 2.6 m/s на 01 в 17:27
Maxскорост на поривите 3.6 m/s от 045°(NE) на 01 в 19:30
Max индекс на топлината 33.9°C на 01 в 15:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 25.3°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 18.6°C
Усреднена атм. налягане 1001.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.9 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.7 m/s
Усреднена посока навятъра 38° (NE)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 353.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 33.2°C на 02 в 16:17
Min. температура 17.7°C на 02 в 05:06
Max. влажност 98% на 02 в 07:40
Min. влажност 37% на 02 в 16:55
Max. атм. налягане 1002.7 hPa на 02 в 09:32
Min. атм. налягане 999.3 hPa на 02 в 18:38
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 02 в 12:56
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 315°(NW) на 02 в 10:32
Max индекс на топлината 34.1°C на 02 в 14:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.8°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване 15.4°C
Усреднена атм. налягане 999.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.0 m/s
Усреднена посока навятъра 124° (SE)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 353.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 34.7°C на 03 в 16:47
Min. температура 13.1°C на 03 в 05:37
Max. влажност 98% на 03 в 08:56
Min. влажност 23% на 03 в 16:51
Max. атм. налягане 1000.8 hPa на 03 в 00:31
Min. атм. налягане 997.6 hPa на 03 в 17:32
Max скорост на вятъра 2.6 m/s на 03 в 19:32
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 018°(NNE) на 03 в 18:47
Max индекс на топлината 34.0°C на 03 в 17:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.4°C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 16.7°C
Усреднена атм. налягане 1000.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите 0.9 m/s
Усреднена посока навятъра 256° (WSW)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 353.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 34.3°C на 04 в 14:23
Min. температура 14.6°C на 04 в 05:55
Max. влажност 97% на 04 в 06:44
Min. влажност 32% на 04 в 14:32
Max. атм. налягане 1002.0 hPa на 04 в 09:33
Min. атм. налягане 999.9 hPa на 04 в 21:23
Max скорост на вятъра 3.1 m/s на 04 в 13:41
Maxскорост на поривите 4.1 m/s от 225°(SW) на 04 в 14:06
Max индекс на топлината 34.9°C на 04 в 13:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.2°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 17.5°C
Усреднена атм. налягане 1000.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.4 m/s
Усреднена посока навятъра 355° (N)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 353.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 33.9°C на 05 в 15:20
Min. температура 17.8°C на 05 в 10:06
Max. влажност 91% на 05 в 10:06
Min. влажност 35% на 05 в 15:55
Max. атм. налягане 1001.5 hPa на 05 в 00:36
Min. атм. налягане 998.1 hPa на 05 в 19:11
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 05 в 18:34
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 016°(NNE) на 05 в 17:14
Max индекс на топлината 34.8°C на 05 в 15:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 26.1°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 17.5°C
Усреднена атм. налягане 996.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.9 m/s
Усреднена посока навятъра 37° (NE)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 353.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 39.1°C на 06 в 15:45
Min. температура 15.8°C на 06 в 06:10
Max. влажност 97% на 06 в 06:44
Min. влажност 32% на 06 в 16:12
Max. атм. налягане 999.8 hPa на 06 в 01:04
Min. атм. налягане 992.7 hPa на 06 в 18:43
Max скорост на вятъра 4.1 m/s на 06 в 15:18
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 331°(NNW) на 06 в 18:18
Max индекс на топлината 42.7°C на 06 в 15:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 July Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 24.3°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 17.4°C
Усреднена атм. налягане 994.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.2 m/s
Усреднена посока навятъра 283° (WNW)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 353.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 33.8°C на 07 в 14:33
Min. температура 16.3°C на 07 в 05:26
Max. влажност 98% на 07 в 06:43
Min. влажност 35% на 07 в 14:35
Max. атм. налягане 1000.2 hPa на 07 в 23:58
Min. атм. налягане 992.7 hPa на 07 в 05:06
Max скорост на вятъра 3.6 m/s на 07 в 21:19
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 298°(WNW) на 07 в 19:12
Max индекс на топлината 34.8°C на 07 в 14:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца July 2020 до днес 7
Усреднена температура 24.8°C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 16.9°C
Усреднена атм. налягане 999.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите 1.3 m/s
Усреднена посока навятъра 347° (NNW)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 353.1 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 00:02
Max. температура 39.1°C на 06 в 15:45
Min. температура 13.1°C на 03 в 05:37
Max. влажност 98% на 07 в 06:43
Min. влажност 23% на 03 в 16:51
Max. атм. налягане 1002.9 hPa на 01 в 11:56
Min. атм. налягане 992.7 hPa на 07 в 05:06
Max скорост на вятъра 4.1 m/s от 045°(NE) на 06 в 15:18
Maxскорост на поривите 5.7 m/s от 293°(WNW) на 07 в 19:12
Max индекс на топлината 42.7°C на 06 в 15:45
Growing degrees days :90.1GDD
Corn growing degrees days:163.8 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 09:30hrs ET :6.8 mm 930.8 W/mВ
02 06:42hrs ET :6.4 mm 1060.9 W/mВ
03 08:00hrs ET :6.7 mm 909.5 W/mВ
04 08:00hrs ET :5.7 mm 923.6 W/mВ
05 03:48hrs ET :5.3 mm 951.6 W/mВ
06 08:42hrs ET :7.6 mm 944.3 W/mВ
07 02:06hrs ET :4.1 mm 952.3 W/mВ


Превалявания Общо