Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Декември 20192 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура5.5 °C
Усреднена влажност81 %
Усреднена точка на оросяване2.6 °C
Усреднена атм. налягане1042.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите0.8 m/s
Усреднена посока навятъра253 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи70.1 mm
Годишни Валежи547.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.5 mm на 30 в 21:14
Max. температура10.3 °C на 30 в 14:35
Min. температура1.2 °C на 01 в 08:35
Min. атм. налягане988.8 hPa на 01 в 10:02
Max. атм. налягане1077.7 hPa на 01 в 09:54
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 248° на 30 в 22:11
Maxскорост на поривите9.3 m/s от 231° на 01 в 08:03
Max. влажност88 % на 30 в 14:07
Min. влажност66 % на 01 в 12:22
Max индекс на топлината10.3 °C на 30 в 14:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура2.4 °C
Усреднена влажност80 %
Усреднена точка на оросяване-0.8 °C
Усреднена атм. налягане1026.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.4 m/s
Усреднена скорост на поривите0.6 m/s
Усреднена посока навятъра229 ° (ЮЗ)
Месечни валежи70.6 mm
Годишни Валежи547.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.5 mm на 03 в 10:38
Max. температура5.8 °C на 03 в 03:09
Min. температура0.3 °C на 03 в 23:37
Min. атм. налягане964.9 hPa на 03 в 12:19
Max. атм. налягане1079.3 hPa на 03 в 11:47
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 248° на 03 в 09:30
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 248° на 03 в 09:31
Max. влажност85 % на 03 в 23:35
Min. влажност66 % на 03 в 02:59
Max индекс на топлината5.8 °C на 03 в 03:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-0.5 °C
Усреднена влажност78 %
Усреднена точка на оросяване-3.9 °C
Усреднена атм. налягане1024.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.2 m/s
Усреднена скорост на поривите0.3 m/s
Усреднена посока навятъра78 ° (ИСИ)
Месечни валежи70.6 mm
Годишни Валежи547.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 10:04
Max. температура1.8 °C на 04 в 12:43
Min. температура-3.5 °C на 04 в 23:19
Min. атм. налягане988.4 hPa на 04 в 09:54
Max. атм. налягане1079.6 hPa на 04 в 09:20
Max скорост на вятъра2.6 m/s от 268° на 04 в 02:54
Maxскорост на поривите3.1 m/s от 295° на 04 в 02:31
Max. влажност84 % на 03 в 00:36
Min. влажност68 % на 04 в 16:08
Max индекс на топлината1.8 °C на 04 в 12:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-0.2 °C
Усреднена влажност74 %
Усреднена точка на оросяване-4.4 °C
Усреднена атм. налягане1029.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.2 m/s
Усреднена скорост на поривите0.3 m/s
Усреднена посока навятъра206 ° (ЮЮЗ)
Месечни валежи70.6 mm
Годишни Валежи547.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 10:04
Max. температура4.9 °C на 05 в 13:14
Min. температура-3.3 °C на 05 в 02:13
Min. атм. налягане983.1 hPa на 05 в 18:54
Max. атм. налягане1079.8 hPa на 05 в 06:04
Max скорост на вятъра2.1 m/s от 202° на 05 в 15:48
Maxскорост на поривите2.1 m/s от 130° на 05 в 15:49
Max. влажност81 % на 05 в 00:06
Min. влажност60 % на 05 в 12:46
Max индекс на топлината4.9 °C на 05 в 13:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура2.3 °C
Усреднена влажност76 %
Усреднена точка на оросяване-1.6 °C
Усреднена атм. налягане1029.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите0.4 m/s
Усреднена посока навятъра233 ° (ЮЗ)
Месечни валежи70.6 mm
Годишни Валежи547.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 10:04
Max. температура7.9 °C на 06 в 13:09
Min. температура-1.1 °C на 06 в 03:20
Min. атм. налягане984.9 hPa на 06 в 14:34
Max. атм. налягане1079.9 hPa на 06 в 13:23
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 212° на 06 в 11:48
Maxскорост на поривите5.1 m/s от 212° на 06 в 11:48
Max. влажност83 % на 06 в 08:29
Min. влажност61 % на 06 в 14:15
Max индекс на топлината7.9 °C на 06 в 13:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура3.8 °C
Усреднена влажност79 %
Усреднена точка на оросяване0.4 °C
Усреднена атм. налягане1042.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.2 m/s
Усреднена скорост на поривите0.3 m/s
Усреднена посока навятъра239 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи70.6 mm
Годишни Валежи547.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 10:04
Max. температура7.3 °C на 07 в 14:47
Min. температура0.3 °C на 07 в 03:39
Min. атм. налягане987.9 hPa на 07 в 17:07
Max. атм. налягане1079.9 hPa на 07 в 13:09
Max скорост на вятъра4.6 m/s от 248° на 07 в 21:46
Maxскорост на поривите4.6 m/s от 261° на 07 в 21:47
Max. влажност87 % на 07 в 21:53
Min. влажност68 % на 07 в 11:47
Max индекс на топлината7.3 °C на 07 в 14:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура6.3 °C
Усреднена влажност78 %
Усреднена точка на оросяване2.7 °C
Усреднена атм. налягане1079.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите1.4 m/s
Усреднена посока навятъра255 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи70.6 mm
Годишни Валежи547.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 10:04
Max. температура9.9 °C на 08 в 14:48
Min. температура2.7 °C на 08 в 00:07
Min. атм. налягане1076.4 hPa на 08 в 00:07
Max. атм. налягане1079.6 hPa на 08 в 18:17
Max скорост на вятъра8.2 m/s от 264° на 08 в 04:12
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 251° на 08 в 03:38
Max. влажност86 % на 07 в 00:42
Min. влажност64 % на 08 в 14:54
Max индекс на топлината9.9 °C на 08 в 14:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура2.8 °C
Усреднена влажност81 %
Усреднена точка на оросяване-0.2 °C
Усреднена атм. налягане1077.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите0.3 m/s
Усреднена посока навятъра246 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи70.6 mm
Годишни Валежи547.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 10:04
Max. температура5.9 °C на 09 в 09:38
Min. температура1.9 °C на 09 в 06:52
Min. атм. налягане1076.4 hPa на 09 в 00:07
Max. атм. налягане1076.4 hPa на 09 в 00:07
Max скорост на вятъра1.5 m/s от 248° на 09 в 05:31
Maxскорост на поривите1.5 m/s от 248° на 09 в 05:31
Max. влажност83 % на 09 в 23:51
Min. влажност78 % на 09 в 09:38
Max индекс на топлината5.9 °C на 09 в 09:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура5.0 °C
Усреднена влажност81 %
Усреднена точка на оросяване1.8 °C
Усреднена атм. налягане1077.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.1 m/s
Усреднена скорост на поривите0.1 m/s
Усреднена посока навятъра225 ° (ЮЗ)
Месечни валежи70.6 mm
Годишни Валежи547.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 10:04
Max. температура10.6 °C на 10 в 13:46
Min. температура2.2 °C на 10 в 04:08
Min. атм. налягане1076.4 hPa на 10 в 00:07
Max. атм. налягане1076.4 hPa на 10 в 00:07
Max скорост на вятъра3.1 m/s от 248° на 10 в 12:51
Maxскорост на поривите3.1 m/s от 248° на 10 в 12:51
Max. влажност87 % на 10 в 09:55
Min. влажност66 % на 10 в 14:16
Max индекс на топлината10.6 °C на 10 в 13:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура5.0 °C
Усреднена влажност87 %
Усреднена точка на оросяване3.0 °C
Усреднена атм. налягане1077.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.9 m/s
Усреднена скорост на поривите1.1 m/s
Усреднена посока навятъра62 ° (ИСИ)
Месечни валежи70.6 mm
Годишни Валежи547.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 10:04
Max. температура7.0 °C на 11 в 12:28
Min. температура2.5 °C на 11 в 01:39
Min. атм. налягане1076.4 hPa на 11 в 00:07
Max. атм. налягане1076.4 hPa на 11 в 00:07
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 112° на 11 в 23:49
Maxскорост на поривите5.1 m/s от 080° на 11 в 23:50
Max. влажност90 % на 11 в 23:30
Min. влажност83 % на 11 в 13:07
Max индекс на топлината7.0 °C на 11 в 12:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура6.4 °C
Усреднена влажност92 %
Усреднена точка на оросяване5.2 °C
Усреднена атм. налягане1077.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра76 ° (ИСИ)
Месечни валежи70.6 mm
Годишни Валежи547.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 10:04
Max. температура6.9 °C на 12 в 16:23
Min. температура5.9 °C на 12 в 00:07
Min. атм. налягане1076.4 hPa на 12 в 00:07
Max. атм. налягане1076.4 hPa на 12 в 00:07
Max скорост на вятъра6.7 m/s от 090° на 12 в 10:25
Maxскорост на поривите6.7 m/s от 078° на 12 в 10:26
Max. влажност94 % на 12 в 13:17
Min. влажност89 % на 12 в 01:47
Max индекс на топлината6.9 °C на 12 в 16:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура6.6 °C
Усреднена влажност93 %
Усреднена точка на оросяване5.5 °C
Усреднена атм. налягане1077.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.4 m/s
Усреднена скорост на поривите0.5 m/s
Усреднена посока навятъра95 ° (И)
Месечни валежи70.6 mm
Годишни Валежи547.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 03 в 10:04
Max. температура8.9 °C на 14 в 20:33
Min. температура5.6 °C на 13 в 05:38
Min. атм. налягане1076.4 hPa на 14 в 00:07
Max. атм. налягане1076.4 hPa на 14 в 00:07
Max скорост на вятъра3.1 m/s от 045° на 13 в 03:29
Maxскорост на поривите3.1 m/s от 060° на 13 в 03:30
Max. влажност94 % на 14 в 20:04
Min. влажност89 % на 14 в 20:23
Max индекс на топлината8.9 °C на 14 в 20:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Декември 2019 до днес 14
Усреднена температура3.5 °C
Усреднена влажност81 %
Усреднена точка на оросяване0.5 °C
Усреднена атм. налягане1054.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите0.6 m/s
Усреднена посока навятъра99 ° (И)
Месечни валежи70.6 mm
Годишни Валежи547.8 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.5 mm на 03 в 10:04
Max. температура10.6 °C на 10 в 13:04
Min. температура-3.5 °C на 04 в 23:01
Max. влажност94 % на 13 в 13:05
Min. влажност61 % на 06 в 14:01
Max. атм. налягане1079.6 hPa на 08 в 18:01
Min. атм. налягане978.5 hPa на 03 в 12:02
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 047° на 03 в 09:03
Maxскорост на поривите8.2 m/s от 051° на 08 в 04:01
Max индекс на топлината10.6 °C на 10 в 13:04
Growing degrees days :0.0 °C


Превалявания Общо
0.5 mm на 2
0.5 mm на 3