Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Септември 20191 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.9 °C
Усреднена влажност39 %
Усреднена точка на оросяване6.6 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите0.4 m/s
Усреднена посока навятъра55 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура29.8 °C на 01 в 16:03
Min. температура16.8 °C на 01 в 03:15
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 01 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 01 в 00:07
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 068° на 01 в 17:29
Maxскорост на поривите5.1 m/s от 068° на 01 в 17:29
Max. влажност68 % на 01 в 06:02
Min. влажност23 % на 01 в 17:36
Max индекс на топлината28.3 °C на 01 в 16:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура22.5 °C
Усреднена влажност34 %
Усреднена точка на оросяване4.7 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.2 m/s
Усреднена скорост на поривите0.2 m/s
Усреднена посока навятъра112 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура31.1 °C на 02 в 15:33
Min. температура15.8 °C на 02 в 07:04
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 02 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 02 в 00:07
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 158° на 02 в 15:29
Maxскорост на поривите5.1 m/s от 057° на 02 в 15:30
Max. влажност65 % на 02 в 00:07
Min. влажност14 % на 02 в 12:53
Max индекс на топлината29.1 °C на 02 в 15:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура22.3 °C
Усреднена влажност40 %
Усреднена точка на оросяване7.2 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите0.3 m/s
Усреднена посока навятъра108 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура29.9 °C на 03 в 16:40
Min. температура16.4 °C на 03 в 06:46
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 03 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 03 в 00:07
Max скорост на вятъра4.6 m/s от 051° на 03 в 13:19
Maxскорост на поривите4.6 m/s от 090° на 03 в 17:02
Max. влажност65 % на 02 в 00:33
Min. влажност24 % на 03 в 10:34
Max индекс на топлината28.5 °C на 03 в 16:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.4 °C
Усреднена влажност52 %
Усреднена точка на оросяване10.8 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.2 m/s
Усреднена скорост на поривите0.3 m/s
Усреднена посока навятъра257 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.6 °C на 04 в 16:16
Min. температура16.5 °C на 04 в 06:05
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 04 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 04 в 00:07
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 270° на 04 в 09:17
Maxскорост на поривите5.1 m/s от 258° на 04 в 09:18
Max. влажност83 % на 04 в 00:07
Min. влажност37 % на 04 в 04:09
Max индекс на топлината27.4 °C на 04 в 16:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.8 °C
Усреднена влажност73 %
Усреднена точка на оросяване14.4 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.1 m/s
Усреднена скорост на поривите0.2 m/s
Усреднена посока навятъра102 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура25.1 °C на 05 в 14:41
Min. температура16.2 °C на 05 в 04:54
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 05 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 05 в 00:07
Max скорост на вятъра3.1 m/s от 068° на 05 в 19:35
Maxскорост на поривите3.1 m/s от 068° на 05 в 19:35
Max. влажност92 % на 05 в 00:07
Min. влажност47 % на 05 в 14:46
Max индекс на топлината26.0 °C на 05 в 14:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура20.9 °C
Усреднена влажност59 %
Усреднена точка на оросяване10.8 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.1 m/s
Усреднена скорост на поривите0.1 m/s
Усреднена посока навятъра72 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.8 °C на 06 в 16:57
Min. температура15.9 °C на 06 в 07:15
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 06 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 06 в 00:07
Max скорост на вятъра3.1 m/s от 254° на 06 в 15:13
Maxскорост на поривите3.1 m/s от 068° на 06 в 15:26
Max. влажност93 % на 06 в 07:31
Min. влажност24 % на 06 в 16:36
Max индекс на топлината26.8 °C на 06 в 16:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура20.1 °C
Усреднена влажност54 %
Усреднена точка на оросяване9.8 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.2 m/s
Усреднена скорост на поривите0.3 m/s
Усреднена посока навятъра61 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.1 °C на 07 в 14:57
Min. температура15.4 °C на 07 в 03:48
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 07 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 07 в 00:07
Max скорост на вятъра3.1 m/s от 068° на 07 в 11:56
Maxскорост на поривите3.1 m/s от 068° на 07 в 11:56
Max. влажност76 % на 07 в 02:01
Min. влажност31 % на 07 в 14:53
Max индекс на топлината26.6 °C на 07 в 14:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.5 °C
Усреднена влажност67 %
Усреднена точка на оросяване12.7 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.4 m/s
Усреднена скорост на поривите0.6 m/s
Усреднена посока навятъра95 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура26.9 °C на 08 в 15:02
Min. температура14.6 °C на 08 в 06:43
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 08 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 08 в 00:07
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 098° на 08 в 14:37
Maxскорост на поривите5.7 m/s от 092° на 08 в 18:26
Max. влажност91 % на 08 в 07:46
Min. влажност39 % на 08 в 15:24
Max индекс на топлината26.8 °C на 08 в 15:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.7 °C
Усреднена влажност62 %
Усреднена точка на оросяване10.8 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите0.4 m/s
Усреднена посока навятъра93 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.8 °C на 09 в 14:57
Min. температура14.1 °C на 09 в 06:21
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 09 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 09 в 00:07
Max скорост на вятъра3.6 m/s от 095° на 09 в 14:21
Maxскорост на поривите4.1 m/s от 095° на 09 в 14:21
Max. влажност95 % на 09 в 07:17
Min. влажност28 % на 09 в 14:40
Max индекс на топлината27.0 °C на 09 в 14:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.8 °C
Усреднена влажност62 %
Усреднена точка на оросяване11.1 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите0.4 m/s
Усреднена посока навятъра89 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура26.9 °C на 10 в 16:42
Min. температура14.8 °C на 10 в 06:02
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 10 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 10 в 00:07
Max скорост на вятъра4.1 m/s от 068° на 10 в 18:06
Maxскорост на поривите4.1 m/s от 045° на 10 в 18:07
Max. влажност95 % на 10 в 07:58
Min. влажност27 % на 10 в 17:25
Max индекс на топлината26.4 °C на 10 в 16:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.3 °C
Усреднена влажност66 %
Усреднена точка на оросяване12.1 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.4 m/s
Усреднена скорост на поривите0.5 m/s
Усреднена посока навятъра57 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура26.3 °C на 11 в 14:58
Min. температура14.5 °C на 11 в 06:22
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 11 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 11 в 00:07
Max скорост на вятъра6.2 m/s от 068° на 11 в 11:46
Maxскорост на поривите6.2 m/s от 068° на 11 в 11:46
Max. влажност95 % на 11 в 07:07
Min. влажност42 % на 11 в 18:47
Max индекс на топлината26.5 °C на 11 в 14:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.1 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване11.3 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.4 m/s
Усреднена скорост на поривите0.6 m/s
Усреднена посока навятъра262 ° (З)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура25.9 °C на 12 в 16:16
Min. температура14.7 °C на 12 в 03:31
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 12 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 12 в 00:07
Max скорост на вятъра4.6 m/s от 112° на 12 в 13:37
Maxскорост на поривите4.6 m/s от 023° на 12 в 13:38
Max. влажност97 % на 12 в 07:23
Min. влажност32 % на 12 в 22:54
Max индекс на топлината26.2 °C на 12 в 16:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.9 °C
Усреднена влажност25 %
Усреднена точка на оросяване-1.5 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите0.9 m/s
Усреднена посока навятъра115 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.0 °C на 13 в 16:01
Min. температура15.8 °C на 13 в 07:32
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 13 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 13 в 00:07
Max скорост на вятъра6.7 m/s от 073° на 13 в 12:25
Maxскорост на поривите6.7 m/s от 073° на 13 в 12:25
Max. влажност37 % на 13 в 09:42
Min. влажност15 % на 13 в 19:36
Max индекс на топлината26.1 °C на 13 в 16:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура20.7 °C
Усреднена влажност22 %
Усреднена точка на оросяване-2.1 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите0.5 m/s
Усреднена посока навятъра245 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура28.2 °C на 14 в 16:38
Min. температура15.4 °C на 14 в 03:59
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 14 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 14 в 00:07
Max скорост на вятъра6.7 m/s от 090° на 14 в 12:47
Maxскорост на поривите7.2 m/s от 04° на 14 в 12:48
Max. влажност40 % на 14 в 00:07
Min. влажност14 % на 14 в 07:35
Max индекс на топлината26.9 °C на 14 в 16:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.4 °C
Усреднена влажност47 %
Усреднена точка на оросяване6.7 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.2 m/s
Усреднена скорост на поривите0.3 m/s
Усреднена посока навятъра29 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура26.7 °C на 15 в 16:38
Min. температура14.9 °C на 15 в 00:07
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 15 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 15 в 00:07
Max скорост на вятъра3.1 m/s от 248° на 15 в 14:58
Maxскорост на поривите3.1 m/s от 209° на 15 в 14:59
Max. влажност99 % на 15 в 14:08
Min. влажност23 % на 15 в 17:00
Max индекс на топлината26.5 °C на 15 в 14:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.8 °C
Усреднена влажност48 %
Усреднена точка на оросяване6.5 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.1 m/s
Усреднена скорост на поривите0.1 m/s
Усреднена посока навятъра244 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура28.2 °C на 16 в 16:04
Min. температура13.4 °C на 16 в 07:03
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 16 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 16 в 00:07
Max скорост на вятъра2.6 m/s от 236° на 16 в 13:13
Maxскорост на поривите3.1 m/s от 087° на 16 в 11:10
Max. влажност99 % на 16 в 19:32
Min. влажност24 % на 16 в 17:13
Max индекс на топлината27.1 °C на 16 в 16:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.5 °C
Усреднена влажност35 %
Усреднена точка на оросяване4.8 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.2 m/s
Усреднена скорост на поривите0.3 m/s
Усреднена посока навятъра248 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура30.0 °C на 17 в 15:38
Min. температура15.0 °C на 17 в 07:30
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 17 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 17 в 00:07
Max скорост на вятъра3.6 m/s от 225° на 17 в 14:02
Maxскорост на поривите3.6 m/s от 225° на 17 в 14:03
Max. влажност95 % на 17 в 18:45
Min. влажност23 % на 17 в 17:51
Max индекс на топлината28.4 °C на 17 в 16:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.7 °C
Усреднена влажност33 %
Усреднена точка на оросяване3.5 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите0.6 m/s
Усреднена посока навятъра243 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи426.3 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура28.4 °C на 18 в 14:36
Min. температура16.5 °C на 18 в 07:05
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 18 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 18 в 00:07
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 249° на 18 в 16:02
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 249° на 18 в 16:02
Max. влажност57 % на 18 в 08:28
Min. влажност10 % на 18 в 23:27
Max индекс на топлината27.3 °C на 18 в 14:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура14.3 °C
Усреднена влажност47 %
Усреднена точка на оросяване-1.0 °C
Усреднена атм. налягане1075.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.1 m/s
Усреднена скорост на поривите0.1 m/s
Усреднена посока навятъра271 ° (З)
Месечни валежи7.2 mm
Годишни Валежи433.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.2.1 mm на 20 в 03:21
Max. температура18.8 °C на 20 в 15:58
Min. температура10.4 °C на 20 в 08:12
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 20 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 20 в 00:07
Max скорост на вятъра4.1 m/s от 225° на 20 в 09:10
Maxскорост на поривите4.1 m/s от 225° на 20 в 09:10
Max. влажност99 % на 20 в 08:55
Min. влажност10 % на 19 в 16:40
Max индекс на топлината25.1 °C на 20 в 15:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура13.3 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване-2.7 °C
Усреднена атм. налягане1076.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.1 m/s
Усреднена скорост на поривите0.1 m/s
Усреднена посока навятъра25 ° (ССИ)
Месечни валежи7.2 mm
Годишни Валежи433.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 20 в 03:21
Max. температура19.5 °C на 21 в 15:19
Min. температура10.1 °C на 21 в 07:37
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 21 в 00:07
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 21 в 00:07
Max скорост на вятъра2.1 m/s от 112° на 21 в 15:42
Maxскорост на поривите2.1 m/s от 021° на 21 в 15:43
Max. влажност85 % на 21 в 00:07
Min. влажност10 % на 21 в 13:55
Max индекс на топлината21.2 °C на 21 в 15:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Септември 2019 до днес 21
Усреднена температура18.8 °C
Усреднена влажност53 %
Усреднена точка на оросяване7.0 °C
Усреднена атм. налягане1075.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.2 m/s
Усреднена скорост на поривите0.3 m/s
Усреднена посока навятъра309 ° (СЗ)
Месечни валежи7.2 mm
Годишни Валежи433.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.2.1 mm на 20 в 03:21
Max. температура31.1 °C на 02 в 15:03
Min. температура10.1 °C на 21 в 07:03
Max. влажност99 % на 20 в 08:04
Min. влажност10 % на 21 в 13:05
Max. атм. налягане1075.4 hPa на 21 в 00:00
Min. атм. налягане1075.4 hPa на 21 в 00:00
Max скорост на вятъра6.7 m/s от 068° на 18 в 16:00
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 068° на 18 в 16:00
Max индекс на топлината29.1 °C на 02 в 15:03
Growing degrees days :221.6 °C


Превалявания Общо
1.0 mm на 19
7.2 mm на 20