Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Април 20194 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура9.1 °C
Усреднена влажност54 %
Усреднена точка на оросяване-0.1 °C
Усреднена атм. налягане942.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.9 m/s
Усреднена скорост на поривите2.1 m/s
Усреднена посока навятъра74 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи4.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура16.9 °C на 04 в 17:31
Min. температура-1.4 °C на 01 в 07:05
Min. атм. налягане938.4 hPa на 04 в 18:54
Max. атм. налягане943.5 hPa на 01 в 11:26
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 022° на 01 в 12:51
Maxскорост на поривите11.8 m/s от 032° на 01 в 12:50
Max. влажност77 % на 01 в 07:47
Min. влажност36 % на 04 в 17:35
Max индекс на топлината16.9 °C на 04 в 17:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.8 °C
Усреднена влажност57 %
Усреднена точка на оросяване0.4 °C
Усреднена атм. налягане939.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.3 m/s
Усреднена скорост на поривите2.5 m/s
Усреднена посока навятъра89 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи4.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура15.4 °C на 05 в 15:43
Min. температура-0.7 °C на 05 в 07:28
Min. атм. налягане937.3 hPa на 05 в 18:40
Max. атм. налягане940.6 hPa на 05 в 01:41
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 112° на 05 в 17:06
Maxскорост на поривите9.3 m/s от 147° на 05 в 17:07
Max. влажност82 % на 05 в 07:56
Min. влажност42 % на 05 в 17:26
Max индекс на топлината15.4 °C на 05 в 15:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура9.6 °C
Усреднена влажност58 %
Усреднена точка на оросяване1.5 °C
Усреднена атм. налягане938.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра3.7 m/s
Усреднена скорост на поривите4.1 m/s
Усреднена посока навятъра57 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи4.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура16.3 °C на 06 в 15:12
Min. температура2.2 °C на 06 в 06:55
Min. атм. налягане936.2 hPa на 06 в 18:48
Max. атм. налягане938.8 hPa на 06 в 10:26
Max скорост на вятъра10.8 m/s от 045° на 06 в 20:23
Maxскорост на поривите12.4 m/s от 064° на 06 в 19:42
Max. влажност80 % на 06 в 07:55
Min. влажност37 % на 06 в 18:18
Max индекс на топлината16.3 °C на 06 в 15:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура11.4 °C
Усреднена влажност74 %
Усреднена точка на оросяване6.9 °C
Усреднена атм. налягане932.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите1.2 m/s
Усреднена посока навятъра75 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи4.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура15.5 °C на 08 в 11:52
Min. температура7.2 °C на 06 в 00:41
Min. атм. налягане929.9 hPa на 08 в 00:07
Max. атм. налягане937.9 hPa на 07 в 01:07
Max скорост на вятъра6.7 m/s от 045° на 08 в 12:05
Maxскорост на поривите6.7 m/s от 045° на 08 в 12:05
Max. влажност86 % на 08 в 00:07
Min. влажност61 % на 08 в 12:35
Max индекс на топлината15.5 °C на 08 в 11:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.7 °C
Усреднена влажност87 %
Усреднена точка на оросяване6.7 °C
Усреднена атм. налягане930.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра350 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи4.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура11.6 °C на 09 в 13:18
Min. температура6.9 °C на 09 в 23:20
Min. атм. налягане927.9 hPa на 09 в 06:32
Max. атм. налягане933.0 hPa на 09 в 22:28
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 345° на 09 в 14:35
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 345° на 09 в 14:35
Max. влажност90 % на 09 в 11:34
Min. влажност80 % на 09 в 17:41
Max индекс на топлината11.6 °C на 09 в 13:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура11.8 °C
Усреднена влажност68 %
Усреднена точка на оросяване5.8 °C
Усреднена атм. налягане935.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите1.7 m/s
Усреднена посока навятъра35 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи4.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура16.6 °C на 10 в 16:53
Min. температура4.8 °C на 10 в 23:08
Min. атм. налягане932.9 hPa на 09 в 00:34
Max. атм. налягане935.8 hPa на 10 в 22:27
Max скорост на вятъра8.2 m/s от 054° на 10 в 15:11
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 054° на 10 в 15:11
Max. влажност88 % на 10 в 09:08
Min. влажност52 % на 10 в 17:04
Max индекс на топлината16.6 °C на 10 в 16:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура9.3 °C
Усреднена влажност74 %
Усреднена точка на оросяване4.7 °C
Усреднена атм. налягане936.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите1.2 m/s
Усреднена посока навятъра231 ° (ЮЗ)
Месечни валежи0.5 mm
Годишни Валежи4.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.5 mm на 11 в 08:28
Max. температура16.1 °C на 11 в 16:42
Min. температура4.4 °C на 11 в 02:59
Min. атм. налягане934.8 hPa на 11 в 02:36
Max. атм. налягане937.8 hPa на 11 в 00:05
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 292° на 11 в 18:29
Maxскорост на поривите5.7 m/s от 292° на 11 в 18:29
Max. влажност86 % на 11 в 09:21
Min. влажност50 % на 11 в 18:33
Max индекс на топлината16.1 °C на 11 в 16:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура9.5 °C
Усреднена влажност73 %
Усреднена точка на оросяване4.4 °C
Усреднена атм. налягане938.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите0.6 m/s
Усреднена посока навятъра57 ° (ИСИ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи5.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.5 mm на 12 в 16:01
Max. температура19.8 °C на 12 в 14:10
Min. температура1.6 °C на 12 в 03:22
Min. атм. налягане936.4 hPa на 12 в 14:59
Max. атм. налягане939.1 hPa на 12 в 00:06
Max скорост на вятъра4.6 m/s от 230° на 12 в 15:26
Maxскорост на поривите4.6 m/s от 230° на 12 в 15:26
Max. влажност89 % на 12 в 08:03
Min. влажност41 % на 12 в 14:15
Max индекс на топлината26.1 °C на 12 в 14:37

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.9 °C
Усреднена влажност76 %
Усреднена точка на оросяване4.7 °C
Усреднена атм. налягане939.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите1.8 m/s
Усреднена посока навятъра18 ° (ССИ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи5.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 12 в 16:01
Max. температура15.5 °C на 13 в 13:48
Min. температура3.5 °C на 13 в 00:07
Min. атм. налягане938.2 hPa на 13 в 17:08
Max. атм. налягане940.3 hPa на 13 в 21:40
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 068° на 13 в 17:12
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 048° на 13 в 17:13
Max. влажност87 % на 13 в 08:36
Min. влажност58 % на 13 в 16:38
Max индекс на топлината15.5 °C на 13 в 13:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура7.7 °C
Усреднена влажност73 %
Усреднена точка на оросяване2.8 °C
Усреднена атм. налягане940.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите2.0 m/s
Усреднена посока навятъра34 ° (СИ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи5.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 12 в 16:01
Max. температура14.1 °C на 14 в 16:09
Min. температура2.5 °C на 14 в 05:14
Min. атм. налягане938.2 hPa на 14 в 16:24
Max. атм. налягане941.2 hPa на 14 в 00:07
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 022° на 14 в 18:56
Maxскорост на поривите9.3 m/s от 058° на 14 в 18:57
Max. влажност86 % на 14 в 07:54
Min. влажност53 % на 14 в 16:20
Max индекс на топлината14.1 °C на 14 в 16:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.8 °C
Усреднена влажност68 %
Усреднена точка на оросяване2.8 °C
Усреднена атм. налягане942.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.7 m/s
Усреднена скорост на поривите3.0 m/s
Усреднена посока навятъра46 ° (СИ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи5.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 12 в 16:01
Max. температура14.9 °C на 15 в 15:53
Min. температура3.9 °C на 14 в 00:54
Min. атм. налягане940.6 hPa на 15 в 05:36
Max. атм. налягане944.5 hPa на 15 в 00:07
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 045° на 15 в 19:17
Maxскорост на поривите9.3 m/s от 045° на 15 в 19:17
Max. влажност83 % на 15 в 01:52
Min. влажност45 % на 15 в 16:21
Max индекс на топлината14.9 °C на 15 в 15:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.4 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване1.8 °C
Усреднена атм. налягане944.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите1.4 m/s
Усреднена посока навятъра298 ° (ЗСЗ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи5.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 12 в 16:01
Max. температура15.4 °C на 16 в 11:48
Min. температура1.5 °C на 16 в 00:07
Min. атм. налягане943.0 hPa на 16 в 19:18
Max. атм. налягане945.5 hPa на 16 в 10:17
Max скорост на вятъра8.2 m/s от 270° на 16 в 12:14
Maxскорост на поривите8.2 m/s от 270° на 16 в 12:14
Max. влажност82 % на 16 в 07:23
Min. влажност44 % на 16 в 15:29
Max индекс на топлината15.4 °C на 16 в 11:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура6.9 °C
Усреднена влажност52 %
Усреднена точка на оросяване-3.0 °C
Усреднена атм. налягане945.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.4 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра313 ° (СЗ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи5.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 12 в 16:01
Max. температура14.3 °C на 17 в 10:29
Min. температура-4.7 °C на 17 в 08:54
Min. атм. налягане943.7 hPa на 17 в 08:53
Max. атм. налягане946.7 hPa на 17 в 23:51
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 292° на 17 в 15:02
Maxскорост на поривите9.8 m/s от 292° на 17 в 15:03
Max. влажност79 % на 17 в 08:54
Min. влажност31 % на 17 в 10:39
Max индекс на топлината14.3 °C на 17 в 10:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.1 °C
Усреднена влажност66 %
Усреднена точка на оросяване1.8 °C
Усреднена атм. налягане950.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите2.9 m/s
Усреднена посока навятъра39 ° (СИ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи5.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 12 в 16:01
Max. температура13.3 °C на 18 в 10:04
Min. температура3.9 °C на 17 в 00:41
Min. атм. налягане946.5 hPa на 17 в 00:14
Max. атм. налягане953.4 hPa на 18 в 00:07
Max скорост на вятъра10.3 m/s от 043° на 18 в 18:09
Maxскорост на поривите11.3 m/s от 043° на 18 в 18:09
Max. влажност83 % на 18 в 08:25
Min. влажност47 % на 18 в 17:10
Max индекс на топлината13.3 °C на 18 в 10:04

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура9.9 °C
Усреднена влажност59 %
Усреднена точка на оросяване1.7 °C
Усреднена атм. налягане952.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите1.9 m/s
Усреднена посока навятъра325 ° (СЗ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи5.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 12 в 16:01
Max. температура16.3 °C на 19 в 09:09
Min. температура1.9 °C на 19 в 06:35
Min. атм. налягане949.0 hPa на 19 в 17:26
Max. атм. налягане953.4 hPa на 18 в 00:49
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 042° на 19 в 22:04
Maxскорост на поривите10.3 m/s от 042° на 19 в 22:04
Max. влажност85 % на 19 в 07:21
Min. влажност38 % на 19 в 16:01
Max индекс на топлината16.3 °C на 19 в 09:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура7.5 °C
Усреднена влажност62 %
Усреднена точка на оросяване0.0 °C
Усреднена атм. налягане952.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.5 m/s
Усреднена скорост на поривите2.7 m/s
Усреднена посока навятъра42 ° (СИ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи5.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 12 в 16:01
Max. температура12.8 °C на 20 в 11:05
Min. температура-1.0 °C на 20 в 00:07
Min. атм. налягане950.8 hPa на 20 в 06:48
Max. атм. налягане953.8 hPa на 20 в 22:58
Max скорост на вятъра9.8 m/s от 035° на 20 в 18:11
Maxскорост на поривите9.8 m/s от 035° на 20 в 18:11
Max. влажност84 % на 20 в 08:07
Min. влажност39 % на 20 в 17:38
Max индекс на топлината12.8 °C на 20 в 11:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.2 °C
Усреднена влажност52 %
Усреднена точка на оросяване-2.2 °C
Усреднена атм. налягане950.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите0.9 m/s
Усреднена посока навятъра43 ° (СИ)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи5.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 12 в 16:01
Max. температура17.9 °C на 21 в 14:53
Min. температура-2.8 °C на 21 в 07:04
Min. атм. налягане946.8 hPa на 21 в 19:25
Max. атм. налягане953.6 hPa на 20 в 00:54
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 056° на 21 в 19:08
Maxскорост на поривите6.2 m/s от 056° на 21 в 19:08
Max. влажност84 % на 21 в 07:25
Min. влажност27 % на 21 в 18:27
Max индекс на топлината17.9 °C на 21 в 14:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура10.6 °C
Усреднена влажност52 %
Усреднена точка на оросяване0.1 °C
Усреднена атм. налягане946.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите1.8 m/s
Усреднена посока навятъра88 ° (И)
Месечни валежи1.0 mm
Годишни Валежи5.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 12 в 16:01
Max. температура20.9 °C на 22 в 15:32
Min. температура-2.5 °C на 22 в 06:45
Min. атм. налягане943.1 hPa на 22 в 19:35
Max. атм. налягане947.9 hPa на 21 в 00:13
Max скорост на вятъра7.2 m/s от 077° на 22 в 16:15
Maxскорост на поривите7.2 m/s от 077° на 22 в 16:15
Max. влажност82 % на 22 в 07:20
Min. влажност30 % на 22 в 17:51
Max индекс на топлината25.8 °C на 22 в 13:38

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Април Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура9.4 °C
Усреднена влажност69 %
Усреднена точка на оросяване4.0 °C
Усреднена атм. налягане948.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра3.3 m/s
Усреднена скорост на поривите3.6 m/s
Усреднена посока навятъра79 ° (И)
Месечни валежи1.5 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.5 mm на 23 в 06:04
Max. температура13.5 °C на 23 в 15:29
Min. температура5.7 °C на 23 в 07:59
Min. атм. налягане946.0 hPa на 22 в 00:20
Max. атм. налягане949.2 hPa на 23 в 12:37
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 068° на 23 в 19:27
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 068° на 23 в 19:27
Max. влажност85 % на 23 в 09:27
Min. влажност56 % на 23 в 17:23
Max индекс на топлината13.5 °C на 23 в 15:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Април 2019 до днес 23
Усреднена температура9.0 °C
Усреднена влажност65 %
Усреднена точка на оросяване2.2 °C
Усреднена атм. налягане942.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите2.0 m/s
Усреднена посока навятъра47 ° (СИ)
Месечни валежи1.5 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.5 mm на 23 в 06:04
Max. температура20.9 °C на 22 в 15:31
Min. температура-4.7 °C на 17 в 06:17
Max. влажност90 % на 09 в 11:34
Min. влажност27 % на 21 в 18:27
Max. атм. налягане953.8 hPa на 20 в 22:56
Min. атм. налягане927.9 hPa на 09 в 06:32
Max скорост на вятъра10.8 m/s от 045° на 06 в 20:23
Maxскорост на поривите12.4 m/s от 064° на 06 в 19:42
Max индекс на топлината26.1 °C на 12 в 14:37
Growing degrees days :53.5 °C


Превалявания Общо
0.5 mm на 11
0.5 mm на 12
0.5 mm на 23