Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Август 20191 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.4 °C
Усреднена влажност67 %
Усреднена точка на оросяване16.4 °C
Усреднена атм. налягане943.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра318 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура33.8 °C на 01 в 09:39
Min. температура14.9 °C на 01 в 06:35
Min. атм. налягане942.0 hPa на 01 в 16:43
Max. атм. налягане944.3 hPa на 01 в 00:07
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 284° на 01 в 14:03
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 284° на 01 в 14:03
Max. влажност88 % на 01 в 07:16
Min. влажност45 % на 01 в 09:41
Max индекс на топлината37.6 °C на 01 в 09:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.5 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване15.4 °C
Усреднена атм. налягане942.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.9 m/s
Усреднена скорост на поривите1.1 m/s
Усреднена посока навятъра349 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура32.9 °C на 02 в 09:53
Min. температура12.9 °C на 02 в 06:19
Min. атм. налягане938.6 hPa на 02 в 21:19
Max. атм. налягане944.3 hPa на 01 в 00:46
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 279° на 02 в 22:12
Maxскорост на поривите10.3 m/s от 279° на 02 в 22:12
Max. влажност88 % на 02 в 07:15
Min. влажност42 % на 02 в 13:47
Max индекс на топлината35.5 °C на 02 в 09:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.3 °C
Усреднена влажност77 %
Усреднена точка на оросяване14.9 °C
Усреднена атм. налягане939.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.7 m/s
Усреднена посока навятъра271 ° (З)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура28.4 °C на 03 в 13:54
Min. температура13.8 °C на 03 в 03:42
Min. атм. налягане936.1 hPa на 03 в 14:22
Max. атм. налягане940.8 hPa на 02 в 00:26
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 327° на 03 в 14:46
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 295° на 03 в 15:08
Max. влажност91 % на 03 в 07:59
Min. влажност50 % на 03 в 13:54
Max индекс на топлината28.9 °C на 03 в 13:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.2 °C
Усреднена влажност68 %
Усреднена точка на оросяване11.6 °C
Усреднена атм. налягане942.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.7 m/s
Усреднена посока навятъра294 ° (ЗСЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.8 °C на 04 в 08:56
Min. температура10.9 °C на 04 в 06:39
Min. атм. налягане939.7 hPa на 04 в 03:32
Max. атм. налягане944.5 hPa на 04 в 00:00
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 292° на 04 в 18:23
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 292° на 04 в 18:23
Max. влажност89 % на 04 в 07:32
Min. влажност46 % на 04 в 15:59
Max индекс на топлината28.1 °C на 04 в 08:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура17.9 °C
Усреднена влажност62 %
Усреднена точка на оросяване9.7 °C
Усреднена атм. налягане945.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите1.0 m/s
Усреднена посока навятъра333 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура26.6 °C на 05 в 09:52
Min. температура7.8 °C на 05 в 06:34
Min. атм. налягане943.7 hPa на 05 в 17:59
Max. атм. налягане945.7 hPa на 05 в 00:07
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 303° на 05 в 15:14
Maxскорост на поривите5.7 m/s от 303° на 05 в 15:14
Max. влажност88 % на 05 в 07:14
Min. влажност38 % на 05 в 15:46
Max индекс на топлината27.0 °C на 05 в 09:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.0 °C
Усреднена влажност59 %
Усреднена точка на оросяване9.6 °C
Усреднена атм. налягане946.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите0.7 m/s
Усреднена посока навятъра15 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.1 °C на 06 в 09:30
Min. температура7.8 °C на 06 в 06:45
Min. атм. налягане944.6 hPa на 06 в 19:01
Max. атм. налягане947.0 hPa на 06 в 11:48
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 059° на 06 в 14:28
Maxскорост на поривите6.2 m/s от 059° на 06 в 14:28
Max. влажност87 % на 06 в 07:28
Min. влажност34 % на 06 в 18:57
Max индекс на топлината27.3 °C на 06 в 09:30

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.8 °C
Усреднена влажност56 %
Усреднена точка на оросяване11.4 °C
Усреднена атм. налягане945.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите0.9 m/s
Усреднена посока навятъра43 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура31.3 °C на 07 в 16:49
Min. температура9.1 °C на 07 в 06:35
Min. атм. налягане943.2 hPa на 07 в 20:12
Max. атм. налягане946.8 hPa на 07 в 09:30
Max скорост на вятъра4.6 m/s от 09° на 07 в 19:07
Maxскорост на поривите4.6 m/s от 045° на 07 в 19:11
Max. влажност85 % на 07 в 07:12
Min. влажност35 % на 07 в 18:19
Max индекс на топлината30.6 °C на 07 в 17:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура24.3 °C
Усреднена влажност54 %
Усреднена точка на оросяване13.3 °C
Усреднена атм. налягане944.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите0.9 m/s
Усреднена посока навятъра19 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура33.8 °C на 08 в 18:05
Min. температура11.9 °C на 08 в 06:40
Min. атм. налягане941.6 hPa на 08 в 19:07
Max. атм. налягане945.2 hPa на 08 в 09:27
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 045° на 08 в 16:12
Maxскорост на поривите5.7 m/s от 045° на 08 в 16:12
Max. влажност82 % на 08 в 07:23
Min. влажност27 % на 08 в 16:01
Max индекс на топлината33.1 °C на 08 в 18:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура24.5 °C
Усреднена влажност58 %
Усреднена точка на оросяване15.2 °C
Усреднена атм. налягане944.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите1.1 m/s
Усреднена посока навятъра32 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура34.9 °C на 09 в 15:51
Min. температура17.6 °C на 09 в 05:34
Min. атм. налягане942.8 hPa на 09 в 18:07
Max. атм. налягане945.2 hPa на 09 в 00:07
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 046° на 09 в 16:53
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 046° на 09 в 16:53
Max. влажност82 % на 09 в 08:30
Min. влажност32 % на 09 в 15:55
Max индекс на топлината35.3 °C на 09 в 15:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура25.0 °C
Усреднена влажност57 %
Усреднена точка на оросяване14.7 °C
Усреднена атм. налягане946.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите0.8 m/s
Усреднена посока навятъра330 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура33.1 °C на 10 в 10:33
Min. температура14.3 °C на 10 в 06:51
Min. атм. налягане944.6 hPa на 10 в 03:33
Max. атм. налягане946.8 hPa на 10 в 23:05
Max скорост на вятъра4.6 m/s от 315° на 10 в 15:58
Maxскорост на поривите4.6 m/s от 352° на 10 в 15:59
Max. влажност86 % на 10 в 07:27
Min. влажност31 % на 10 в 17:21
Max индекс на топлината35.4 °C на 10 в 10:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура25.2 °C
Усреднена влажност56 %
Усреднена точка на оросяване15.1 °C
Усреднена атм. налягане947.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите2.0 m/s
Усреднена посока навятъра40 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура32.2 °C на 11 в 17:21
Min. температура15.7 °C на 11 в 04:43
Min. атм. налягане945.0 hPa на 11 в 18:36
Max. атм. налягане947.4 hPa на 11 в 11:29
Max скорост на вятъра8.2 m/s от 045° на 11 в 18:44
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 045° на 11 в 15:21
Max. влажност81 % на 11 в 07:17
Min. влажност37 % на 11 в 15:10
Max индекс на топлината33.0 °C на 11 в 09:25
24 Hour Graph of this day is not available (20190811.gif)12 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура25.3 °C
Усреднена влажност44 %
Усреднена точка на оросяване11.5 °C
Усреднена атм. налягане946.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра3.4 m/s
Усреднена скорост на поривите3.8 m/s
Усреднена посока навятъра58 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура31.8 °C на 12 в 17:39
Min. температура17.2 °C на 12 в 06:44
Min. атм. налягане943.3 hPa на 12 в 19:47
Max. атм. налягане946.9 hPa на 12 в 09:54
Max скорост на вятъра9.8 m/s от 072° на 12 в 15:53
Maxскорост на поривите10.3 m/s от 068° на 12 в 14:02
Max. влажност72 % на 12 в 01:27
Min. влажност28 % на 12 в 19:22
Max индекс на топлината30.5 °C на 12 в 17:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура24.6 °C
Усреднена влажност44 %
Усреднена точка на оросяване10.8 °C
Усреднена атм. налягане943.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.9 m/s
Усреднена скорост на поривите3.2 m/s
Усреднена посока навятъра55 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура31.6 °C на 13 в 17:27
Min. температура13.8 °C на 13 в 07:02
Min. атм. налягане940.7 hPa на 13 в 18:53
Max. атм. налягане945.1 hPa на 13 в 01:25
Max скорост на вятъра9.8 m/s от 045° на 13 в 17:24
Maxскорост на поривите10.8 m/s от 068° на 13 в 18:43
Max. влажност70 % на 13 в 07:20
Min. влажност21 % на 13 в 16:19
Max индекс на топлината30.5 °C на 13 в 09:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.2 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване12.9 °C
Усреднена атм. налягане941.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите1.9 m/s
Усреднена посока навятъра313 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура31.2 °C на 14 в 10:48
Min. температура13.4 °C на 14 в 07:01
Min. атм. налягане938.4 hPa на 14 в 17:45
Max. атм. налягане942.8 hPa на 14 в 23:32
Max скорост на вятъра9.8 m/s от 270° на 14 в 21:46
Maxскорост на поривите11.3 m/s от 270° на 14 в 21:45
Max. влажност85 % на 14 в 00:07
Min. влажност31 % на 14 в 14:34
Max индекс на топлината30.6 °C на 14 в 10:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура16.8 °C
Усреднена влажност74 %
Усреднена точка на оросяване12.0 °C
Усреднена атм. налягане943.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.0 m/s
Усреднена скорост на поривите2.2 m/s
Усреднена посока навятъра293 ° (ЗСЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура22.8 °C на 15 в 16:50
Min. температура10.9 °C на 15 в 00:07
Min. атм. налягане941.1 hPa на 14 в 00:10
Max. атм. налягане943.9 hPa на 15 в 00:07
Max скорост на вятъра7.2 m/s от 270° на 15 в 16:37
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 292° на 15 в 16:23
Max. влажност87 % на 15 в 05:05
Min. влажност55 % на 15 в 16:54
Max индекс на топлината24.9 °C на 15 в 20:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура18.3 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване8.5 °C
Усреднена атм. налягане944.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.9 m/s
Усреднена скорост на поривите2.1 m/s
Усреднена посока навятъра280 ° (З)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура24.2 °C на 16 в 10:28
Min. температура7.6 °C на 16 в 08:28
Min. атм. налягане943.2 hPa на 16 в 17:58
Max. атм. налягане945.1 hPa на 16 в 00:00
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 292° на 16 в 15:10
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 250° на 16 в 15:11
Max. влажност85 % на 16 в 08:28
Min. влажност40 % на 16 в 14:47
Max индекс на топлината26.0 °C на 16 в 20:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Август 2019 до днес 16
Усреднена температура21.9 °C
Усреднена влажност59 %
Усреднена точка на оросяване12.7 °C
Усреднена атм. налягане943.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.7 m/s
Усреднена посока навятъра4 ° (С)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура34.9 °C на 09 в 15:51
Min. температура7.6 °C на 16 в 03:02
Max. влажност91 % на 03 в 07:59
Min. влажност21 % на 13 в 16:19
Max. атм. налягане947.4 hPa на 11 в 11:24
Min. атм. налягане936.1 hPa на 03 в 14:21
Max скорост на вятъра9.8 m/s от 270° на 14 в 21:46
Maxскорост на поривите11.3 m/s от 270° на 14 в 21:45
Max индекс на топлината37.6 °C на 01 в 09:39
Growing degrees days :172.1 °C


Превалявания Общо