Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Август 20221 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.8 °C
Усреднена влажност52 %
Усреднена точка на оросяване9.2 °C
Усреднена атм. налягане944.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра322 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура24.7 °C на 01 в 17:44
Min. температура10.1 °C на 01 в 15:46
Min. атм. налягане941.2 hPa на 01 в 17:27
Max. атм. налягане949.3 hPa на 13 в 00:40
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 315° на 01 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 315° на 01 в 00:07
Max. влажност72 % на 01 в 15:46
Min. влажност39 % на 01 в 19:12
Max индекс на топлината25.9 °C на 01 в 21:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура20.2 °C
Усреднена влажност56 %
Усреднена точка на оросяване10.4 °C
Усреднена атм. налягане943.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра359 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура30.0 °C на 02 в 10:05
Min. температура8.4 °C на 02 в 06:36
Min. атм. налягане942.7 hPa на 02 в 18:15
Max. атм. налягане944.7 hPa на 02 в 00:05
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 090° на 02 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 090° на 02 в 00:07
Max. влажност84 % на 02 в 07:14
Min. влажност37 % на 02 в 10:18
Max индекс на топлината29.5 °C на 02 в 10:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.3 °C
Усреднена влажност58 %
Усреднена точка на оросяване12.0 °C
Усреднена атм. налягане945.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра22 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура31.4 °C на 03 в 10:16
Min. температура10.6 °C на 03 в 06:44
Min. атм. налягане944.1 hPa на 03 в 19:25
Max. атм. налягане945.5 hPa на 03 в 23:49
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 068° на 03 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 068° на 03 в 00:07
Max. влажност84 % на 03 в 07:10
Min. влажност38 % на 03 в 14:36
Max индекс на топлината31.4 °C на 03 в 09:41

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.6 °C
Усреднена влажност57 %
Усреднена точка на оросяване11.8 °C
Усреднена атм. налягане946.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра36 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура31.2 °C на 04 в 11:54
Min. температура10.3 °C на 04 в 06:11
Min. атм. налягане944.4 hPa на 04 в 19:42
Max. атм. налягане946.1 hPa на 04 в 12:13
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 08° на 04 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 08° на 04 в 00:07
Max. влажност84 % на 04 в 07:07
Min. влажност36 % на 04 в 16:09
Max индекс на топлината31.2 °C на 04 в 11:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.1 °C
Усреднена влажност51 %
Усреднена точка на оросяване11.2 °C
Усреднена атм. налягане944.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра42 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура32.9 °C на 05 в 15:23
Min. температура10.1 °C на 05 в 06:40
Min. атм. налягане942.3 hPa на 05 в 19:28
Max. атм. налягане945.7 hPa на 05 в 02:06
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 090° на 05 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 090° на 05 в 00:07
Max. влажност82 % на 05 в 07:23
Min. влажност30 % на 05 в 14:42
Max индекс на топлината32.3 °C на 05 в 10:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Август Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура24.1 °C
Усреднена влажност49 %
Усреднена точка на оросяване11.8 °C
Усреднена атм. налягане942.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра27 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура33.8 °C на 06 в 10:13
Min. температура12.8 °C на 06 в 05:24
Min. атм. налягане941.0 hPa на 06 в 19:32
Max. атм. налягане943.1 hPa на 06 в 08:49
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 315° на 06 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 315° на 06 в 00:07
Max. влажност77 % на 06 в 07:11
Min. влажност29 % на 06 в 12:53
Max индекс на топлината34.0 °C на 06 в 10:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Август 2022 до днес 6
Усреднена температура22.0 °C
Усреднена влажност54 %
Усреднена точка на оросяване11.3 °C
Усреднена атм. налягане944.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра12 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура33.8 °C на 06 в 10:12
Min. температура8.4 °C на 02 в 06:35
Max. влажност84 % на 04 в 07:07
Min. влажност29 % на 06 в 12:52
Max. атм. налягане949.1 hPa на 01 в 15:00
Min. атм. налягане941.0 hPa на 06 в 19:31
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 315° на 06 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 315° на 06 в 00:07
Max индекс на топлината34.0 °C на 06 в 10:12
Growing degrees days :59.3 °C


Превалявания Общо