Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Май 20201 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура3.9 °C
Усреднена влажност68 %
Усреднена точка на оросяване-1.5 °C
Усреднена атм. налягане932.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра1 ° (С)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура3.9 °C на 01 в 00:07
Min. температура3.9 °C на 01 в 00:07
Min. атм. налягане922.9 hPa на 01 в 00:07
Max. атм. налягане940.4 hPa на 01 в 13:09
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 01° на 01 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 01° на 01 в 00:07
Max. влажност68 % на 01 в 00:07
Min. влажност68 % на 01 в 00:07
Max индекс на топлината3.9 °C на 01 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура3.9 °C
Усреднена влажност68 %
Усреднена точка на оросяване-1.5 °C
Усреднена атм. налягане931.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра1 ° (С)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура3.9 °C на 02 в 00:07
Min. температура3.9 °C на 02 в 00:07
Min. атм. налягане922.6 hPa на 02 в 17:44
Max. атм. налягане938.3 hPa на 02 в 20:36
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 01° на 02 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 01° на 02 в 00:07
Max. влажност68 % на 02 в 00:07
Min. влажност68 % на 02 в 00:07
Max индекс на топлината3.9 °C на 02 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура3.9 °C
Усреднена влажност68 %
Усреднена точка на оросяване-1.5 °C
Усреднена атм. налягане932.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра1 ° (С)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура3.9 °C на 03 в 00:07
Min. температура3.9 °C на 03 в 00:07
Min. атм. налягане921.5 hPa на 03 в 08:38
Max. атм. налягане946.5 hPa на 03 в 19:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 01° на 03 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 01° на 03 в 00:07
Max. влажност68 % на 03 в 00:07
Min. влажност68 % на 03 в 00:07
Max индекс на топлината3.9 °C на 03 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура7.1 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване0.7 °C
Усреднена атм. налягане936.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите1.8 m/s
Усреднена посока навятъра296 ° (ЗСЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура13.8 °C на 04 в 18:13
Min. температура3.9 °C на 04 в 13:47
Min. атм. налягане921.8 hPa на 04 в 02:46
Max. атм. налягане943.9 hPa на 04 в 00:03
Max скорост на вятъра9.8 m/s от 293° на 04 в 16:28
Maxскорост на поривите12.9 m/s от 309° на 04 в 16:03
Max. влажност72 % на 04 в 00:07
Min. влажност52 % на 04 в 14:29
Max индекс на топлината13.8 °C на 04 в 18:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура13.7 °C
Усреднена влажност51 %
Усреднена точка на оросяване2.9 °C
Усреднена атм. налягане942.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите1.1 m/s
Усреднена посока навятъра288 ° (ЗСЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура20.4 °C на 05 в 17:25
Min. температура0.2 °C на 05 в 08:41
Min. атм. налягане939.5 hPa на 05 в 23:49
Max. атм. налягане944.2 hPa на 05 в 09:39
Max скорост на вятъра6.2 m/s от 270° на 05 в 16:51
Maxскорост на поривите6.2 m/s от 270° на 05 в 16:51
Max. влажност83 % на 05 в 08:41
Min. влажност32 % на 05 в 18:10
Max индекс на топлината26.2 °C на 05 в 09:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.8 °C
Усреднена влажност71 %
Усреднена точка на оросяване3.6 °C
Усреднена атм. налягане941.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.4 m/s
Усреднена скорост на поривите1.7 m/s
Усреднена посока навятъра289 ° (ЗСЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура14.4 °C на 06 в 07:54
Min. температура0.4 °C на 06 в 00:07
Min. атм. налягане938.6 hPa на 06 в 07:02
Max. атм. налягане943.3 hPa на 06 в 00:02
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 275° на 06 в 12:03
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 275° на 06 в 12:03
Max. влажност82 % на 06 в 00:07
Min. влажност56 % на 06 в 09:22
Max индекс на топлината14.4 °C на 06 в 07:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура7.7 °C
Усреднена влажност66 %
Усреднена точка на оросяване1.4 °C
Усреднена атм. налягане944.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.6 m/s
Усреднена скорост на поривите3.0 m/s
Усреднена посока навятъра283 ° (ЗСЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура15.0 °C на 07 в 15:50
Min. температура-1.8 °C на 07 в 04:07
Min. атм. налягане942.5 hPa на 07 в 05:25
Max. атм. налягане947.5 hPa на 07 в 00:04
Max скорост на вятъра9.8 m/s от 248° на 07 в 16:39
Maxскорост на поривите11.3 m/s от 265° на 07 в 14:44
Max. влажност88 % на 07 в 07:26
Min. влажност47 % на 07 в 17:15
Max индекс на топлината15.0 °C на 07 в 15:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура10.7 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване1.0 °C
Усреднена атм. налягане947.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите1.4 m/s
Усреднена посока навятъра306 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура19.6 °C на 08 в 17:36
Min. температура-1.7 °C на 08 в 06:26
Min. атм. налягане945.9 hPa на 08 в 19:16
Max. атм. налягане948.1 hPa на 08 в 09:25
Max скорост на вятъра8.2 m/s от 292° на 08 в 10:47
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 292° на 08 в 10:47
Max. влажност86 % на 08 в 07:07
Min. влажност35 % на 08 в 20:10
Max индекс на топлината26.2 °C на 08 в 09:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура13.9 °C
Усреднена влажност50 %
Усреднена точка на оросяване2.4 °C
Усреднена атм. налягане945.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите1.1 m/s
Усреднена посока навятъра316 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура23.6 °C на 09 в 17:56
Min. температура0.1 °C на 09 в 06:03
Min. атм. налягане941.8 hPa на 09 в 19:55
Max. атм. налягане947.0 hPa на 09 в 01:23
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 270° на 09 в 14:22
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 287° на 09 в 14:23
Max. влажност85 % на 09 в 07:03
Min. влажност24 % на 09 в 16:18
Max индекс на топлината26.1 °C на 09 в 08:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура17.9 °C
Усреднена влажност50 %
Усреднена точка на оросяване6.3 °C
Усреднена атм. налягане943.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите1.4 m/s
Усреднена посока навятъра100 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура28.7 °C на 10 в 16:35
Min. температура3.8 °C на 10 в 06:33
Min. атм. налягане940.8 hPa на 10 в 17:16
Max. атм. налягане943.7 hPa на 10 в 09:52
Max скорост на вятъра7.2 m/s от 218° на 10 в 15:44
Maxскорост на поривите7.2 m/s от 225° на 10 в 17:48
Max. влажност81 % на 10 в 07:05
Min. влажност26 % на 10 в 18:39
Max индекс на топлината27.6 °C на 10 в 16:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.7 °C
Усреднена влажност46 %
Усреднена точка на оросяване8.7 °C
Усреднена атм. налягане940.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра113 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура30.4 °C на 11 в 16:43
Min. температура12.4 °C на 11 в 06:12
Min. атм. налягане936.7 hPa на 11 в 23:26
Max. атм. налягане942.9 hPa на 10 в 00:51
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 090° на 11 в 16:22
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 037° на 11 в 16:23
Max. влажност75 % на 11 в 07:17
Min. влажност23 % на 11 в 17:36
Max индекс на топлината28.7 °C на 11 в 16:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.5 °C
Усреднена влажност50 %
Усреднена точка на оросяване8.0 °C
Усреднена атм. налягане939.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.4 m/s
Усреднена скорост на поривите2.7 m/s
Усреднена посока навятъра273 ° (З)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура26.3 °C на 12 в 09:38
Min. температура10.0 °C на 12 в 08:48
Min. атм. налягане935.6 hPa на 12 в 03:25
Max. атм. налягане945.0 hPa на 12 в 00:07
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 292° на 12 в 18:54
Maxскорост на поривите11.3 m/s от 331° на 12 в 19:36
Max. влажност73 % на 12 в 08:48
Min. влажност27 % на 12 в 17:05
Max индекс на топлината26.4 °C на 12 в 09:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.8 °C
Усреднена влажност48 %
Усреднена точка на оросяване9.5 °C
Усреднена атм. налягане946.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.4 m/s
Усреднена скорост на поривите1.6 m/s
Усреднена посока навятъра93 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.8 °C на 13 в 14:45
Min. температура9.5 °C на 13 в 08:36
Min. атм. налягане943.9 hPa на 13 в 19:16
Max. атм. налягане947.3 hPa на 13 в 09:11
Max скорост на вятъра6.2 m/s от 068° на 13 в 23:08
Maxскорост на поривите6.7 m/s от 08° на 13 в 22:15
Max. влажност83 % на 13 в 08:36
Min. влажност32 % на 13 в 18:04
Max индекс на топлината27.3 °C на 13 в 14:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.2 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване10.8 °C
Усреднена атм. налягане944.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите1.4 m/s
Усреднена посока навятъра102 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура30.9 °C на 14 в 14:42
Min. температура10.5 °C на 14 в 06:25
Min. атм. налягане941.4 hPa на 14 в 16:20
Max. атм. налягане945.9 hPa на 14 в 08:24
Max скорост на вятъра7.2 m/s от 105° на 14 в 15:23
Maxскорост на поривите7.2 m/s от 105° на 14 в 15:23
Max. влажност80 % на 14 в 07:21
Min. влажност32 % на 14 в 17:44
Max индекс на топлината30.1 °C на 14 в 14:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура25.4 °C
Усреднена влажност37 %
Усреднена точка на оросяване8.0 °C
Усреднена атм. налягане943.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра3.0 m/s
Усреднена скорост на поривите3.3 m/s
Усреднена посока навятъра220 ° (ЮЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура34.9 °C на 15 в 14:00
Min. температура13.1 °C на 15 в 06:26
Min. атм. налягане941.6 hPa на 15 в 17:55
Max. атм. налягане943.2 hPa на 15 в 00:07
Max скорост на вятъра14.4 m/s от 225° на 15 в 21:06
Maxскорост на поривите14.4 m/s от 225° на 15 в 21:25
Max. влажност70 % на 15 в 07:13
Min. влажност19 % на 15 в 14:11
Max индекс на топлината33.1 °C на 15 в 13:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.8 °C
Усреднена влажност53 %
Усреднена точка на оросяване11.3 °C
Усреднена атм. налягане948.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите0.9 m/s
Усреднена посока навятъра18 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура30.3 °C на 16 в 15:52
Min. температура13.6 °C на 16 в 06:10
Min. атм. налягане943.1 hPa на 15 в 00:12
Max. атм. налягане949.7 hPa на 16 в 14:13
Max скорост на вятъра4.1 m/s от 047° на 16 в 15:59
Maxскорост на поривите4.1 m/s от 047° на 16 в 15:59
Max. влажност75 % на 16 в 23:50
Min. влажност29 % на 15 в 00:11
Max индекс на топлината30.3 °C на 16 в 15:52

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура22.4 °C
Усреднена влажност58 %
Усреднена точка на оросяване12.8 °C
Усреднена атм. налягане948.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите0.7 m/s
Усреднена посока навятъра351 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура33.9 °C на 17 в 14:54
Min. температура11.5 °C на 17 в 06:09
Min. атм. налягане946.2 hPa на 17 в 18:11
Max. атм. налягане949.3 hPa на 17 в 23:41
Max скорост на вятъра6.7 m/s от 299° на 17 в 19:58
Maxскорост на поривите7.2 m/s от 299° на 17 в 19:58
Max. влажност84 % на 17 в 07:18
Min. влажност33 % на 17 в 15:36
Max индекс на топлината33.8 °C на 17 в 14:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура22.3 °C
Усреднена влажност60 %
Усреднена точка на оросяване13.6 °C
Усреднена атм. налягане949.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.0 m/s
Усреднена скорост на поривите2.2 m/s
Усреднена посока навятъра55 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура32.3 °C на 18 в 15:11
Min. температура13.9 °C на 18 в 05:23
Min. атм. налягане947.3 hPa на 18 в 19:09
Max. атм. налягане950.0 hPa на 18 в 10:31
Max скорост на вятъра11.8 m/s от 041° на 18 в 16:59
Maxскорост на поривите11.8 m/s от 041° на 18 в 16:59
Max. влажност80 % на 18 в 06:51
Min. влажност36 % на 18 в 15:13
Max индекс на топлината32.2 °C на 18 в 15:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.5 °C
Усреднена влажност65 %
Усреднена точка на оросяване14.3 °C
Усреднена атм. налягане946.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.6 m/s
Усреднена скорост на поривите1.9 m/s
Усреднена посока навятъра63 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура29.2 °C на 19 в 15:20
Min. температура15.5 °C на 19 в 06:16
Min. атм. налягане942.6 hPa на 19 в 20:44
Max. атм. налягане948.6 hPa на 19 в 01:22
Max скорост на вятъра8.2 m/s от 075° на 19 в 17:44
Maxскорост на поривите8.2 m/s от 075° на 19 в 17:44
Max. влажност80 % на 19 в 06:46
Min. влажност49 % на 19 в 14:22
Max индекс на топлината29.9 °C на 19 в 15:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура20.9 °C
Усреднена влажност65 %
Усреднена точка на оросяване13.0 °C
Усреднена атм. налягане938.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.8 m/s
Усреднена посока навятъра67 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура31.2 °C на 20 в 14:17
Min. температура13.3 °C на 20 в 05:09
Min. атм. налягане933.4 hPa на 20 в 18:01
Max. атм. налягане943.2 hPa на 20 в 01:15
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 292° на 20 в 19:16
Maxскорост на поривите9.3 m/s от 307° на 20 в 19:17
Max. влажност88 % на 20 в 23:53
Min. влажност32 % на 20 в 17:38
Max индекс на топлината30.8 °C на 20 в 14:13

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура12.1 °C
Усреднена влажност84 %
Усреднена точка на оросяване9.6 °C
Усреднена атм. налягане940.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.7 m/s
Усреднена посока навятъра323 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура15.8 °C на 21 в 12:35
Min. температура8.9 °C на 21 в 23:50
Min. атм. налягане936.4 hPa на 21 в 05:34
Max. атм. налягане945.0 hPa на 21 в 00:05
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 045° на 20 в 00:10
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 045° на 20 в 00:10
Max. влажност89 % на 21 в 04:14
Min. влажност70 % на 21 в 12:44
Max индекс на топлината15.8 °C на 21 в 12:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура13.0 °C
Усреднена влажност60 %
Усреднена точка на оросяване4.6 °C
Усреднена атм. налягане948.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.0 m/s
Усреднена скорост на поривите2.3 m/s
Усреднена посока навятъра301 ° (ЗСЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура18.8 °C на 22 в 08:20
Min. температура3.5 °C на 22 в 00:07
Min. атм. налягане944.9 hPa на 22 в 05:18
Max. атм. налягане950.6 hPa на 22 в 00:07
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 248° на 22 в 18:49
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 265° на 22 в 18:50
Max. влажност88 % на 22 в 06:56
Min. влажност33 % на 22 в 15:09
Max индекс на топлината26.0 °C на 22 в 08:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Май 2020 до днес 22
Усреднена температура15.1 °C
Усреднена влажност59 %
Усреднена точка на оросяване6.3 °C
Усреднена атм. налягане941.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра323 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура34.9 °C на 15 в 13:59
Min. температура-1.8 °C на 07 в 04:07
Max. влажност89 % на 21 в 04:14
Min. влажност19 % на 15 в 14:11
Max. атм. налягане950.6 hPa на 22 в 00:07
Min. атм. налягане921.5 hPa на 03 в 08:38
Max скорост на вятъра14.4 m/s от 225° на 15 в 21:06
Maxскорост на поривите14.4 m/s от 225° на 15 в 21:25
Max индекс на топлината33.8 °C на 17 в 14:45
Growing degrees days :139.4 °C


Превалявания Общо