Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Октомври 20191 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.9 °C
Усреднена влажност53 %
Усреднена точка на оросяване9.6 °C
Усреднена атм. налягане943.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите0.9 m/s
Усреднена посока навятъра41 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура25.9 °C на 01 в 16:05
Min. температура5.3 °C на 01 в 11:09
Min. атм. налягане940.6 hPa на 01 в 17:39
Max. атм. налягане948.0 hPa на 27 в 00:23
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 045° на 01 в 14:55
Maxскорост на поривите5.7 m/s от 067° на 01 в 14:56
Max. влажност85 % на 01 в 11:09
Min. влажност38 % на 01 в 16:08
Max индекс на топлината26.1 °C на 01 в 16:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура16.3 °C
Усреднена влажност62 %
Усреднена точка на оросяване8.2 °C
Усреднена атм. налягане939.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите1.0 m/s
Усреднена посока навятъра123 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.4 °C на 02 в 16:47
Min. температура8.7 °C на 02 в 05:13
Min. атм. налягане936.1 hPa на 02 в 17:59
Max. атм. налягане941.2 hPa на 01 в 00:42
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 186° на 02 в 16:41
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 186° на 02 в 16:41
Max. влажност84 % на 02 в 10:51
Min. влажност35 % на 02 в 16:56
Max индекс на топлината27.0 °C на 02 в 16:39

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура15.7 °C
Усреднена влажност63 %
Усреднена точка на оросяване7.9 °C
Усреднена атм. налягане936.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.1 m/s
Усреднена скорост на поривите2.2 m/s
Усреднена посока навятъра170 ° (Ю)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура24.7 °C на 03 в 14:27
Min. температура9.2 °C на 03 в 14:22
Min. атм. налягане934.6 hPa на 03 в 15:52
Max. атм. налягане937.4 hPa на 03 в 00:07
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 180° на 03 в 14:27
Maxскорост на поривите5.1 m/s от 291° на 03 в 14:28
Max. влажност78 % на 03 в 14:17
Min. влажност42 % на 03 в 14:27
Max индекс на топлината25.6 °C на 03 в 14:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура9.0 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване-3.0 °C
Усреднена атм. налягане938.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.1 m/s
Усреднена скорост на поривите2.1 m/s
Усреднена посока навятъра338 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура24.5 °C на 03 в 00:48
Min. температура8.5 °C на 04 в 00:07
Min. атм. налягане936.6 hPa на 04 в 17:03
Max. атм. налягане939.7 hPa на 04 в 11:01
Max скорост на вятъра4.1 m/s от 195° на 03 в 00:46
Maxскорост на поривите4.1 m/s от 195° на 03 в 00:46
Max. влажност43 % на 04 в 00:07
Min. влажност43 % на 04 в 00:07
Max индекс на топлината25.5 °C на 03 в 00:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.5 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване-3.4 °C
Усреднена атм. налягане938.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите0.3 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура8.5 °C на 05 в 00:07
Min. температура8.5 °C на 05 в 00:07
Min. атм. налягане935.9 hPa на 05 в 15:26
Max. атм. налягане939.0 hPa на 05 в 23:15
Max скорост на вятъра2.1 m/s от 339° на 05 в 03:30
Maxскорост на поривите2.1 m/s от 339° на 05 в 03:30
Max. влажност43 % на 05 в 00:07
Min. влажност43 % на 05 в 00:07
Max индекс на топлината8.5 °C на 05 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.5 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване-3.4 °C
Усреднена атм. налягане941.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура8.5 °C на 06 в 00:07
Min. температура8.5 °C на 06 в 00:07
Min. атм. налягане938.4 hPa на 06 в 01:33
Max. атм. налягане942.2 hPa на 06 в 22:21
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 339° на 06 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 339° на 06 в 00:07
Max. влажност43 % на 06 в 00:07
Min. влажност43 % на 06 в 00:07
Max индекс на топлината8.5 °C на 06 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.5 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване-3.4 °C
Усреднена атм. налягане941.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура8.5 °C на 07 в 00:07
Min. температура8.5 °C на 07 в 00:07
Min. атм. налягане939.2 hPa на 07 в 16:35
Max. атм. налягане943.1 hPa на 07 в 23:10
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 339° на 07 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 339° на 07 в 00:07
Max. влажност43 % на 07 в 00:07
Min. влажност43 % на 07 в 00:07
Max индекс на топлината8.5 °C на 07 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.5 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване-3.4 °C
Усреднена атм. налягане947.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура8.5 °C на 08 в 00:07
Min. температура8.5 °C на 08 в 00:07
Min. атм. налягане942.7 hPa на 07 в 00:09
Max. атм. налягане950.2 hPa на 08 в 23:45
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 339° на 08 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 339° на 08 в 00:07
Max. влажност43 % на 08 в 00:07
Min. влажност43 % на 08 в 00:07
Max индекс на топлината8.5 °C на 08 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.5 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване-3.4 °C
Усреднена атм. налягане948.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура8.5 °C на 09 в 00:07
Min. температура8.5 °C на 09 в 00:07
Min. атм. налягане945.7 hPa на 09 в 18:08
Max. атм. налягане950.2 hPa на 09 в 10:04
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 339° на 09 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 339° на 09 в 00:07
Max. влажност43 % на 09 в 00:07
Min. влажност43 % на 09 в 00:07
Max индекс на топлината8.5 °C на 09 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура13.3 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване1.0 °C
Усреднена атм. налягане945.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура23.4 °C на 10 в 00:07
Min. температура8.5 °C на 10 в 16:26
Min. атм. налягане943.5 hPa на 10 в 19:29
Max. атм. налягане946.4 hPa на 10 в 11:31
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 339° на 10 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 339° на 10 в 00:07
Max. влажност43 % на 10 в 00:07
Min. влажност43 % на 10 в 00:07
Max индекс на топлината25.2 °C на 10 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.4 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване10.1 °C
Усреднена атм. налягане950.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура23.4 °C на 11 в 00:07
Min. температура23.4 °C на 11 в 00:07
Min. атм. налягане945.5 hPa на 10 в 00:15
Max. атм. налягане952.3 hPa на 11 в 23:59
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 339° на 11 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 339° на 11 в 00:07
Max. влажност43 % на 11 в 00:07
Min. влажност43 % на 11 в 00:07
Max индекс на топлината25.2 °C на 11 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.4 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване10.1 °C
Усреднена атм. налягане952.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура23.4 °C на 12 в 00:07
Min. температура23.4 °C на 12 в 00:07
Min. атм. налягане950.0 hPa на 12 в 18:14
Max. атм. налягане953.3 hPa на 12 в 10:53
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 339° на 12 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 339° на 12 в 00:07
Max. влажност43 % на 12 в 00:07
Min. влажност43 % на 12 в 00:07
Max индекс на топлината25.2 °C на 12 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.4 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване10.1 °C
Усреднена атм. налягане951.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура23.4 °C на 13 в 00:07
Min. температура23.4 °C на 13 в 00:07
Min. атм. налягане949.2 hPa на 13 в 18:07
Max. атм. налягане952.1 hPa на 13 в 10:35
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 339° на 13 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 339° на 13 в 00:07
Max. влажност43 % на 13 в 00:07
Min. влажност43 % на 13 в 00:07
Max индекс на топлината25.2 °C на 13 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.4 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване10.1 °C
Усреднена атм. налягане950.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура23.4 °C на 14 в 00:07
Min. температура23.4 °C на 14 в 00:07
Min. атм. налягане947.4 hPa на 14 в 18:18
Max. атм. налягане951.2 hPa на 14 в 02:23
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 339° на 14 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 339° на 14 в 00:07
Max. влажност43 % на 14 в 00:07
Min. влажност43 % на 14 в 00:07
Max индекс на топлината25.2 °C на 14 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.4 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване10.1 °C
Усреднена атм. налягане947.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура23.4 °C на 15 в 00:07
Min. температура23.4 °C на 15 в 00:07
Min. атм. налягане944.1 hPa на 15 в 18:10
Max. атм. налягане948.7 hPa на 14 в 00:23
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 339° на 15 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 339° на 15 в 00:07
Max. влажност43 % на 15 в 00:07
Min. влажност43 % на 15 в 00:07
Max индекс на топлината25.2 °C на 15 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.4 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване10.1 °C
Усреднена атм. налягане946.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра339 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура23.4 °C на 16 в 00:07
Min. температура23.4 °C на 16 в 00:07
Min. атм. налягане943.6 hPa на 16 в 18:13
Max. атм. налягане946.7 hPa на 16 в 09:46
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 339° на 16 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 339° на 16 в 00:07
Max. влажност43 % на 16 в 00:07
Min. влажност43 % на 16 в 00:07
Max индекс на топлината25.2 °C на 16 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.8 °C
Усреднена влажност47 %
Усреднена точка на оросяване7.7 °C
Усреднена атм. налягане947.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.4 m/s
Усреднена скорост на поривите0.5 m/s
Усреднена посока навятъра3 ° (С)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура23.4 °C на 17 в 09:23
Min. температура9.3 °C на 17 в 09:28
Min. атм. налягане945.4 hPa на 17 в 17:22
Max. атм. налягане948.2 hPa на 17 в 10:24
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 045° на 17 в 17:25
Maxскорост на поривите5.7 m/s от 024° на 17 в 17:26
Max. влажност77 % на 17 в 09:22
Min. влажност30 % на 17 в 16:06
Max индекс на топлината26.1 °C на 17 в 12:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура12.4 °C
Усреднена влажност60 %
Усреднена точка на оросяване4.2 °C
Усреднена атм. налягане947.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите0.6 m/s
Усреднена посока навятъра56 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура22.9 °C на 18 в 16:21
Min. температура2.7 °C на 18 в 07:41
Min. атм. налягане944.6 hPa на 18 в 17:58
Max. атм. налягане948.1 hPa на 18 в 09:50
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 068° на 18 в 16:41
Maxскорост на поривите5.1 m/s от 068° на 18 в 16:41
Max. влажност82 % на 18 в 08:22
Min. влажност34 % на 18 в 16:47
Max индекс на топлината26.1 °C на 18 в 18:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура12.4 °C
Усреднена влажност67 %
Усреднена точка на оросяване5.9 °C
Усреднена атм. налягане947.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите0.6 m/s
Усреднена посока навятъра59 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура22.7 °C на 19 в 16:31
Min. температура4.3 °C на 19 в 07:51
Min. атм. налягане945.5 hPa на 19 в 16:57
Max. атм. налягане948.6 hPa на 19 в 23:58
Max скорост на вятъра4.6 m/s от 050° на 19 в 16:46
Maxскорост на поривите4.6 m/s от 050° на 19 в 16:46
Max. влажност85 % на 19 в 08:44
Min. влажност41 % на 19 в 17:46
Max индекс на топлината26.1 °C на 19 в 18:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Октомври 2019 до днес 19
Усреднена температура15.8 °C
Усреднена влажност48 %
Усреднена точка на оросяване4.4 °C
Усреднена атм. налягане944.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.4 m/s
Усреднена скорост на поривите0.4 m/s
Усреднена посока навятъра344 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.4 °C на 02 в 16:46
Min. температура2.7 °C на 18 в 07:41
Max. влажност85 % на 19 в 08:44
Min. влажност30 % на 17 в 16:06
Max. атм. налягане953.3 hPa на 12 в 10:46
Min. атм. налягане934.6 hPa на 03 в 14:07
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 315° на 02 в 16:40
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 315° на 02 в 16:40
Max индекс на топлината27.0 °C на 02 в 16:38
Growing degrees days :134.1 °C


Превалявания Общо