Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Юни 20191 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура17.0 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване9.4 °C
Усреднена атм. налягане945.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.9 m/s
Усреднена скорост на поривите1.1 m/s
Усреднена посока навятъра330 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура26.6 °C на 01 в 09:17
Min. температура7.1 °C на 01 в 06:17
Min. атм. налягане942.9 hPa на 01 в 19:13
Max. атм. налягане946.1 hPa на 31 в 00:15
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 307° на 01 в 01:30
Maxскорост на поривите5.7 m/s от 307° на 01 в 01:30
Max. влажност88 % на 01 в 06:53
Min. влажност40 % на 01 в 09:49
Max индекс на топлината26.7 °C на 01 в 09:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура16.0 °C
Усреднена влажност75 %
Усреднена точка на оросяване11.2 °C
Усреднена атм. налягане944.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.7 m/s
Усреднена посока навятъра24 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура25.3 °C на 02 в 09:56
Min. температура10.2 °C на 02 в 04:16
Min. атм. налягане942.6 hPa на 02 в 18:17
Max. атм. налягане944.8 hPa на 02 в 09:10
Max скорост на вятъра12.4 m/s от 088° на 02 в 14:28
Maxскорост на поривите14.4 m/s от 045° на 02 в 14:39
Max. влажност88 % на 02 в 00:07
Min. влажност50 % на 02 в 10:03
Max индекс на топлината26.1 °C на 02 в 09:56

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура16.2 °C
Усреднена влажност73 %
Усреднена точка на оросяване10.8 °C
Усреднена атм. налягане942.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите1.0 m/s
Усреднена посока навятъра98 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура23.9 °C на 03 в 11:56
Min. температура11.0 °C на 03 в 00:07
Min. атм. налягане940.4 hPa на 03 в 17:11
Max. атм. налягане942.8 hPa на 02 в 00:18
Max скорост на вятъра6.2 m/s от 149° на 03 в 16:15
Maxскорост на поривите6.2 m/s от 149° на 03 в 16:15
Max. влажност89 % на 03 в 06:56
Min. влажност46 % на 03 в 15:04
Max индекс на топлината25.5 °C на 03 в 19:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура15.7 °C
Усреднена влажност75 %
Усреднена точка на оросяване11.0 °C
Усреднена атм. налягане941.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите0.8 m/s
Усреднена посока навятъра191 ° (ЮЮЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура25.9 °C на 04 в 12:42
Min. температура10.5 °C на 04 в 03:30
Min. атм. налягане940.3 hPa на 04 в 18:54
Max. атм. налягане942.2 hPa на 03 в 00:44
Max скорост на вятъра7.2 m/s от 035° на 04 в 15:36
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 035° на 04 в 15:36
Max. влажност87 % на 04 в 00:07
Min. влажност45 % на 04 в 15:12
Max индекс на топлината26.4 °C на 04 в 12:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура16.3 °C
Усреднена влажност77 %
Усреднена точка на оросяване11.8 °C
Усреднена атм. налягане942.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите0.7 m/s
Усреднена посока навятъра72 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.7 °C на 05 в 10:49
Min. температура10.1 °C на 05 в 05:53
Min. атм. налягане940.3 hPa на 05 в 18:32
Max. атм. налягане942.7 hPa на 05 в 23:46
Max скорост на вятъра6.7 m/s от 315° на 05 в 19:12
Maxскорост на поривите6.7 m/s от 315° на 05 в 19:12
Max. влажност90 % на 05 в 07:59
Min. влажност48 % на 05 в 11:05
Max индекс на топлината28.0 °C на 05 в 10:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура17.9 °C
Усреднена влажност77 %
Усреднена точка на оросяване13.4 °C
Усреднена атм. налягане944.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите0.6 m/s
Усреднена посока навятъра96 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура26.4 °C на 06 в 15:48
Min. температура11.1 °C на 06 в 02:16
Min. атм. налягане942.3 hPa на 06 в 04:32
Max. атм. налягане946.6 hPa на 06 в 00:04
Max скорост на вятъра4.6 m/s от 068° на 06 в 17:33
Maxскорост на поривите4.6 m/s от 068° на 06 в 17:34
Max. влажност91 % на 06 в 09:06
Min. влажност54 % на 06 в 15:59
Max индекс на топлината27.1 °C на 06 в 15:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.8 °C
Усреднена влажност71 %
Усреднена точка на оросяване13.8 °C
Усреднена атм. налягане947.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.5 m/s
Усреднена скорост на поривите0.6 m/s
Усреднена посока навятъра68 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура29.8 °C на 07 в 16:11
Min. температура8.5 °C на 07 в 05:33
Min. атм. налягане946.2 hPa на 07 в 03:58
Max. атм. налягане948.7 hPa на 07 в 00:07
Max скорост на вятъра4.6 m/s от 073° на 07 в 14:22
Maxскорост на поривите4.6 m/s от 073° на 07 в 14:22
Max. влажност90 % на 07 в 07:27
Min. влажност44 % на 07 в 16:12
Max индекс на топлината29.9 °C на 07 в 16:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура22.3 °C
Усреднена влажност61 %
Усреднена точка на оросяване13.4 °C
Усреднена атм. налягане949.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите1.4 m/s
Усреднена посока навятъра292 ° (ЗСЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура31.3 °C на 08 в 10:45
Min. температура10.3 °C на 08 в 06:04
Min. атм. налягане947.7 hPa на 08 в 19:22
Max. атм. налягане949.4 hPa на 08 в 23:12
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 270° на 08 в 14:42
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 270° на 08 в 14:43
Max. влажност89 % на 08 в 06:51
Min. влажност39 % на 08 в 13:19
Max индекс на топлината32.1 °C на 08 в 10:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура20.3 °C
Усреднена влажност72 %
Усреднена точка на оросяване14.7 °C
Усреднена атм. налягане949.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите1.3 m/s
Усреднена посока навятъра340 ° (ССЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура28.9 °C на 09 в 08:05
Min. температура11.9 °C на 09 в 04:55
Min. атм. налягане947.1 hPa на 09 в 18:37
Max. атм. налягане949.8 hPa на 09 в 09:55
Max скорост на вятъра6.7 m/s от 292° на 09 в 13:26
Maxскорост на поривите6.7 m/s от 292° на 09 в 13:27
Max. влажност88 % на 09 в 06:46
Min. влажност46 % на 09 в 09:31
Max индекс на топлината29.6 °C на 09 в 08:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура20.0 °C
Усреднена влажност72 %
Усреднена точка на оросяване14.2 °C
Усреднена атм. налягане946.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.7 m/s
Усреднена скорост на поривите1.9 m/s
Усреднена посока навятъра47 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура31.9 °C на 10 в 08:57
Min. температура12.7 °C на 10 в 05:57
Min. атм. налягане943.3 hPa на 10 в 21:15
Max. атм. налягане948.7 hPa на 10 в 01:09
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 045° на 10 в 10:06
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 045° на 10 в 10:06
Max. влажност90 % на 10 в 07:12
Min. влажност44 % на 10 в 09:49
Max индекс на топлината33.6 °C на 10 в 08:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.9 °C
Усреднена влажност71 %
Усреднена точка на оросяване14.2 °C
Усреднена атм. налягане943.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.2 m/s
Усреднена скорост на поривите1.4 m/s
Усреднена посока навятъра19 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура30.6 °C на 11 в 08:20
Min. температура12.5 °C на 11 в 04:11
Min. атм. налягане941.4 hPa на 11 в 06:10
Max. атм. налягане944.5 hPa на 10 в 00:25
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 08° на 11 в 13:52
Maxскорост на поривите8.2 m/s от 08° на 11 в 13:52
Max. влажност91 % на 11 в 06:48
Min. влажност47 % на 11 в 08:22
Max индекс на топлината31.7 °C на 11 в 08:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.6 °C
Усреднена влажност64 %
Усреднена точка на оросяване13.8 °C
Усреднена атм. налягане944.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.5 m/s
Усреднена скорост на поривите1.7 m/s
Усреднена посока навятъра45 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура31.6 °C на 12 в 08:55
Min. температура11.2 °C на 12 в 06:02
Min. атм. налягане942.5 hPa на 12 в 06:44
Max. атм. налягане945.8 hPa на 12 в 00:07
Max скорост на вятъра9.8 m/s от 045° на 12 в 16:31
Maxскорост на поривите9.8 m/s от 081° на 12 в 16:32
Max. влажност89 % на 12 в 07:00
Min. влажност40 % на 12 в 18:25
Max индекс на топлината33.2 °C на 12 в 08:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.2 °C
Усреднена влажност58 %
Усреднена точка на оросяване13.5 °C
Усреднена атм. налягане946.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите0.8 m/s
Усреднена посока навятъра50 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура54.3 °C на 13 в 02:50
Min. температура9.9 °C на 13 в 06:07
Min. атм. налягане944.7 hPa на 13 в 18:51
Max. атм. налягане946.7 hPa на 13 в 10:10
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 072° на 13 в 15:11
Maxскорост на поривите5.1 m/s от 072° на 13 в 15:11
Max. влажност87 % на 13 в 06:41
Min. влажност36 % на 13 в 14:11
Max индекс на топлината207.7 °C на 13 в 02:50

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.9 °C
Усреднена влажност61 %
Усреднена точка на оросяване15.3 °C
Усреднена атм. налягане947.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите1.3 m/s
Усреднена посока навятъра25 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура34.8 °C на 14 в 09:53
Min. температура13.1 °C на 14 в 05:51
Min. атм. налягане945.9 hPa на 14 в 05:24
Max. атм. налягане947.8 hPa на 14 в 23:12
Max скорост на вятъра6.7 m/s от 062° на 14 в 12:53
Maxскорост на поривите6.7 m/s от 062° на 14 в 12:53
Max. влажност87 % на 14 в 06:40
Min. влажност39 % на 14 в 12:21
Max индекс на топлината37.5 °C на 14 в 09:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура23.8 °C
Усреднена влажност58 %
Усреднена точка на оросяване14.1 °C
Усреднена атм. налягане946.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.3 m/s
Усреднена скорост на поривите2.5 m/s
Усреднена посока навятъра48 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура35.5 °C на 15 в 09:03
Min. температура14.1 °C на 15 в 06:22
Min. атм. налягане943.6 hPa на 15 в 21:19
Max. атм. налягане947.7 hPa на 14 в 00:38
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 045° на 15 в 13:48
Maxскорост на поривите9.3 m/s от 045° на 15 в 13:48
Max. влажност88 % на 15 в 06:35
Min. влажност38 % на 15 в 17:24
Max индекс на топлината39.2 °C на 15 в 08:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура24.4 °C
Усреднена влажност57 %
Усреднена точка на оросяване14.4 °C
Усреднена атм. налягане943.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите1.5 m/s
Усреднена посока навятъра46 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура33.1 °C на 16 в 09:29
Min. температура14.3 °C на 16 в 06:15
Min. атм. налягане941.3 hPa на 16 в 18:27
Max. атм. налягане944.7 hPa на 15 в 00:10
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 045° на 16 в 18:15
Maxскорост на поривите10.3 m/s от 047° на 16 в 18:13
Max. влажност86 % на 16 в 06:36
Min. влажност35 % на 16 в 15:12
Max индекс на топлината34.6 °C на 16 в 09:25

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.6 °C
Усреднена влажност68 %
Усреднена точка на оросяване14.8 °C
Усреднена атм. налягане944.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите1.3 m/s
Усреднена посока навятъра19 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура33.4 °C на 17 в 08:26
Min. температура13.2 °C на 17 в 05:27
Min. атм. налягане942.5 hPa на 17 в 04:23
Max. атм. налягане945.7 hPa на 17 в 23:12
Max скорост на вятъра10.3 m/s от 234° на 17 в 15:51
Maxскорост на поривите11.3 m/s от 234° на 17 в 15:51
Max. влажност86 % на 17 в 00:07
Min. влажност42 % на 17 в 08:31
Max индекс на топлината35.4 °C на 17 в 08:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура21.7 °C
Усреднена влажност66 %
Усреднена точка на оросяване14.5 °C
Усреднена атм. налягане945.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.9 m/s
Усреднена скорост на поривите2.1 m/s
Усреднена посока навятъра51 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура31.6 °C на 18 в 09:48
Min. температура12.6 °C на 18 в 05:46
Min. атм. налягане943.2 hPa на 18 в 19:37
Max. атм. налягане945.7 hPa на 18 в 11:14
Max скорост на вятъра9.3 m/s от 046° на 18 в 15:24
Maxскорост на поривите9.8 m/s от 036° на 18 в 15:16
Max. влажност89 % на 18 в 07:22
Min. влажност44 % на 18 в 10:13
Max индекс на топлината32.8 °C на 18 в 09:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура22.2 °C
Усреднена влажност66 %
Усреднена точка на оросяване15.0 °C
Усреднена атм. налягане944.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.0 m/s
Усреднена скорост на поривите1.2 m/s
Усреднена посока навятъра58 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура33.4 °C на 19 в 09:34
Min. температура14.3 °C на 19 в 06:13
Min. атм. налягане942.2 hPa на 19 в 18:23
Max. атм. налягане944.7 hPa на 18 в 00:29
Max скорост на вятъра7.2 m/s от 090° на 19 в 15:23
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 028° на 19 в 13:13
Max. влажност87 % на 19 в 06:51
Min. влажност44 % на 19 в 13:11
Max индекс на топлината35.5 °C на 19 в 09:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура20.2 °C
Усреднена влажност72 %
Усреднена точка на оросяване14.5 °C
Усреднена атм. налягане943.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.7 m/s
Усреднена скорост на поривите0.8 m/s
Усреднена посока навятъра61 ° (ИСИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура30.9 °C на 20 в 11:03
Min. температура12.2 °C на 20 в 03:33
Min. атм. налягане941.8 hPa на 20 в 19:11
Max. атм. налягане943.8 hPa на 20 в 00:03
Max скорост на вятъра8.7 m/s от 296° на 20 в 13:52
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 296° на 20 в 13:52
Max. влажност89 % на 20 в 06:22
Min. влажност46 % на 20 в 12:09
Max индекс на топлината32.5 °C на 20 в 10:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура20.8 °C
Усреднена влажност70 %
Усреднена точка на оросяване14.6 °C
Усреднена атм. налягане945.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.6 m/s
Усреднена скорост на поривите0.7 m/s
Усреднена посока навятъра319 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура28.8 °C на 21 в 14:30
Min. температура10.8 °C на 21 в 06:08
Min. атм. налягане943.5 hPa на 21 в 04:15
Max. атм. налягане946.0 hPa на 21 в 00:07
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 270° на 21 в 14:42
Maxскорост на поривите7.7 m/s от 255° на 21 в 14:43
Max. влажност89 % на 21 в 06:45
Min. влажност45 % на 21 в 14:08
Max индекс на топлината29.6 °C на 21 в 11:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура22.8 °C
Усреднена влажност63 %
Усреднена точка на оросяване14.6 °C
Усреднена атм. налягане946.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите0.9 m/s
Усреднена посока навятъра352 ° (СЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура33.3 °C на 22 в 09:59
Min. температура11.8 °C на 22 в 06:14
Min. атм. налягане944.7 hPa на 22 в 19:20
Max. атм. налягане947.1 hPa на 22 в 08:36
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 292° на 22 в 14:39
Maxскорост на поривите6.2 m/s от 314° на 22 в 14:40
Max. влажност89 % на 22 в 06:44
Min. влажност41 % на 22 в 14:39
Max индекс на топлината35.8 °C на 22 в 09:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура22.9 °C
Усреднена влажност66 %
Усреднена точка на оросяване15.3 °C
Усреднена атм. налягане944.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.8 m/s
Усреднена скорост на поривите1.0 m/s
Усреднена посока навятъра87 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура33.6 °C на 23 в 15:53
Min. температура11.9 °C на 23 в 06:00
Min. атм. налягане941.6 hPa на 23 в 19:24
Max. атм. налягане945.8 hPa на 22 в 00:26
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 248° на 23 в 17:27
Maxскорост на поривите5.7 m/s от 280° на 23 в 17:28
Max. влажност86 % на 23 в 06:38
Min. влажност40 % на 23 в 13:06
Max индекс на топлината35.0 °C на 23 в 15:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня24 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура19.4 °C
Усреднена влажност77 %
Усреднена точка на оросяване15.0 °C
Усреднена атм. налягане945.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.4 m/s
Усреднена скорост на поривите1.6 m/s
Усреднена посока навятъра28 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.6 °C на 24 в 13:01
Min. температура14.6 °C на 24 в 00:07
Min. атм. налягане943.2 hPa на 23 в 00:15
Max. атм. налягане947.9 hPa на 24 в 00:07
Max скорост на вятъра8.2 m/s от 048° на 24 в 14:12
Maxскорост на поривите8.2 m/s от 048° на 24 в 14:12
Max. влажност87 % на 24 в 07:06
Min. влажност56 % на 24 в 13:03
Max индекс на топлината28.6 °C на 24 в 13:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня25 Юни Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура20.9 °C
Усреднена влажност71 %
Усреднена точка на оросяване15.1 °C
Усреднена атм. налягане950.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.3 m/s
Усреднена скорост на поривите2.6 m/s
Усреднена посока навятъра39 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура27.5 °C на 25 в 15:19
Min. температура13.6 °C на 25 в 02:11
Min. атм. налягане947.8 hPa на 24 в 00:26
Max. атм. налягане952.2 hPa на 25 в 23:22
Max скорост на вятъра9.8 m/s от 045° на 25 в 19:31
Maxскорост на поривите11.3 m/s от 045° на 25 в 19:30
Max. влажност88 % на 25 в 07:58
Min. влажност52 % на 25 в 14:11
Max индекс на топлината28.2 °C на 25 в 15:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Юни 2019 до днес 25
Усреднена температура20.4 °C
Усреднена влажност68 %
Усреднена точка на оросяване13.7 °C
Усреднена атм. налягане944.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.1 m/s
Усреднена скорост на поривите1.3 m/s
Усреднена посока навятъра37 ° (СИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи5.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура54.3 °C на 13 в 02:50
Min. температура7.1 °C на 01 в 06:16
Max. влажност91 % на 11 в 06:48
Min. влажност35 % на 16 в 15:12
Max. атм. налягане952.2 hPa на 25 в 23:21
Min. атм. налягане940.3 hPa на 05 в 18:31
Max скорост на вятъра12.4 m/s от 088° на 02 в 14:28
Maxскорост на поривите14.4 m/s от 045° на 02 в 14:39
Max индекс на топлината207.7 °C на 13 в 02:50
Growing degrees days :258.4 °C


Превалявания Общо